Dời Mắt hay Rời Mắt cách viết đúng chính tả và giải nghĩa Rời Mắt là gì

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Rời Mắt hay Dời Mắt hay Giời Mắt là cách viết đúng chính tả tiếng Việt, câu trả lời là Rời Mắt. Chúng ta hay nói Không Rời Mắt, Rời Mắt khỏi cái gì. Từ Rời Mắt được dùng để nhắc tới việc ai đó tỏ ra lơ đãnh, không chú ý vào cái gì đó. Phủ định của nó là Không Rời Mắt để nói việc theo dõi sát sao, như thể dán mắt vào.

Rời Mắt là cách viết đúng, không phải Dời Mắt

– Khinh Xuất hay Khinh Suất

– Chòng Chành hay Tròng Trành

– Cổ Súy hay Cổ Xúy

– Tựu Trung hay Tựu Chung

Rời Mắt có nghĩa là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, RỜI có những nghĩa sau. Thứ nhất, Rời là di chuyển tới chỗ khác, ví dụ: rời ghế nhà trường, tàu rời ga, không rời mục tiêu. Nghĩa thứ 2, Rời là tách lìa khỏi cái gì đó, ví dụ: anh em gắn bó không rời nhau.

Còn nghĩa của từ DỜI là thay đổi, di chuyển địa điểm khỏi nơi cố định để tới nơi mới. Ví dụ chiếu dời đô, dời hộ khẩu.

– Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC là gì?

– Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL là gì?

– Bài thi chuẩn GMAT là gì?

– Trung Quốc mặt dày với Đường Lưỡi Bò là gì

Vậy Rời Mắt hay Dời Mắt mới đúng? Theo giải thích ở trên của Yeutrithuc.com thì trong trường hợp này, RỜI MẮT là cách viết đúng để chỉ việc. Hãy xem Yeutrithuc lập luận ở dưới này nhé.

Rời mắt chứ không phải dời mắt
Rời mắt chứ không phải dời mắt

Vì sao Rời Mắt chứ không phải Dời Mắt?

Dùng từ DỜI khi chúng ta muốn nói việc đi tới chỗ mới, tức hướng tập trung vào địa điểm sẽ đến. Lúc này, quan trọng là DỜI tới đâu, như “Dời Đô về Thăng Long”.

Còn khi dùng RỜI thì ta chú trọng là “lìa khỏi cái gì”, tức muốn nhấn mạnh tới vật hay vị trí ban đầu. Ví dụ: Mày không rời mắt khỏi cái Tivi được à, hay Tàu rời sân ga.

Rời Mắt được dùng khi muốn nói Rời Mắt Khỏi Cái Gì, chứ không thể dùng Dời được. Nó nhấn mạnh tới việc tách ra, rời ra. Ở đây, phân biệt Dời Mắt hay Rời Mắt rất quan trọng vì liên quan tới ngữ nghĩa. Yeutrithuc.com xin khẳng định lại lần nữa, Rời Mắt mới đúng nhé, ví dụ: Không Thể Rời Mắt.