Hướng dẫn cách đổi Port PhpMyAdmin trên VPSSIM là Port bí mật


Hướng dẫn cách đổi Port PhpMyAdmin trên VPSSIM, thay đổi port bí mật để truy cập PhpMyAdmin, Zend Opcache Manager, Memcache Manager. Đường link để đăng nhập là ip:port, ví dụ như Link phpMyAdmin: https://108.61.150.186:999 mà bạn đã quá quen thuộc khi đăng nhập vào PhpMyAdmin.

Hướng dẫn cách đổi Port PhpMyAdmin trên VPSSIM

Ngoài ra, Port bí mật trên VPSSIM còn dùng để download các file backup hay các file khác cần thiết. Chúng ta thiết lập port bí mật khi cài đặt VPSSIM . Bạn phải đảm bảo không ai biết port bí mật vì họ có thể tấn công, cướp tài khoản. Nếu như sau khi đã đặt port này mà muốn thay đổi Port bí mật PhpMyAdmin thì bạn có thể sử dụng chức năng “Thay đổi PhpMyAdmin Port” nhé.

Cách đổi Port PhpMyAdmin trên VPSSIM

Để thay đổi Port PhpMyAdmin trên VPSSIM , bạn mở phần mềm truy cập dòng lệnh Linux của VPS lên, gõ lệnh VPSSIM để gọi menu > Quản Lý PhpMyAdmin > Thay đổi phpMyAdmin Port

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập Port bí mật PhpMyAdmin cũ vào, sau đó nhập Port bí mật mới thay thế. Các hướng dẫn đều dùng tiếng Việt nên rất dễ. Tuần tự các bước như sau:

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly phpMyAdmin 
=========================================================================
        phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.7.5
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://108.61.150.186:999
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin	   4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port	   5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
========================================================================= 
Su dung chuc nang nay de thay doi port bi mat (Phpmyadmin port)
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon thay doi port bi mat ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Nhap port bi mat hien tai cua ban [ENTER]: 999
-------------------------------------------------------------------------
Nhap port bi mat moi ban muon thay cho port 999 [ENTER]:888

Kết quả là bạn đã đổi Port phpMyadmin thành công trên VPSSIM. Giờ khi muốn đăng nhập, bạn điền theo cú pháp “địa-chỉ-ip:port-mới” nhé.

=========================================================================
Thay doi port bi mat cho VPS thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Tu bay gio port bi mat da duoc thay bang: 888 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Quan Ly phpMyAdmin 
=========================================================================
        phpMyAdmin Status: Enable | Version: 4.7.5
=========================================================================
Link phpMyAdmin: http://108.61.150.186:888
=========================================================================
1) TAT phpMyAdmin	   4) Thay Doi phpMyAdmin Port
2) Open phpMyAdmin Port	   5) BAT/TAT Bao Ve phpMyAdmin
3) Close phpMyAdmin Port
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Hy vọng bài viết ngắn gọn của Yeutrithuc.com đã giúp độc giả biết các đổi Port bí mật PhpMyAdmin bằng VPSSIM đơn giản. Bạn cũng cần chọn port bí mật cho đúng, tránh điền các port đã được sử dụng bởi những tính năng khác trên VPS rồi nhé. Chúc các bạn may mắn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *