Giàn Giụa hay Dàn Dụa mới đúng chính tả, ý nghĩa Giàn Giụa là gì


Chúng ta hay thắc mắc nên viết Nước Mắt Giàn Giụa hay Dàn Dụa, thậm chí là Dàn Giụa, Dàn Giụa hay Giàn Giũa, Dàn Dũa nữa. Trên thực tế, tất cả các tờ báo chính thống, từ điển tiếng Việt uy tín đều sử dụng từ Giàn Giụa để chỉ hành động khóc nức nở mà nước mắt cứ tuôn trào.

Nước mắt Giàn Giụa mới là cách dùng đúng
Nước mắt Giàn Giụa mới là cách dùng đúng

Có thể bắt gặp các cụm từ phổ biến như: Nước mắt giàn giụa, Nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, hay Khóc nước mắt chảy giàn giụa.

Giải thích ý nghĩa từ Giàn Giụa là gì?

Giàn Giụa là động từ để chỉ hành động nước mắt chảy tràn ra rất nhiều, tới mức không thể cầm giữ nổi cảm xúc. Nói ngắn gọn, Giàn Giụa là Đầy lai láng và trào ra ngoài.

Ví dụ: Nước mắt giàn giụa. Từ Đồng nghĩa với Giàn Giụa là: đầm đìa.

Bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi Dàn Dụa hay Giàn Giụa, hay Dàn Giụa, Giàn Dụa rồi nhé. Lỗi chính tả này bắt nguồn từ việc phát âm của âm GI và D trong trường hợp này đều như nhau.

Vì thế, Yeutrithuc.com xin nhắc lại như sau. Giàn Giụa mới là cách viết đúng khi nói Nước Mắt Giàn Giụa, chỉ cảnh khi khóc mà không cầm được nước mắt, cứ tuôn trào hết ra.