Giây Mực hay Dây Mực là viết đúng chính tả, giải nghĩa từ Giây Mực là gì

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Dây Mực hay Giây Mực hay Rây Mực là cách viết đúng chính tả tiếng Việt, giải thích từ Giây Mực có nghĩa là gì. Nhiều bạn cứ nói Dây mực ra vở, Rây Mực ra giấy, nhưng kỳ thực phải nói thành Giây Mực ra vở ra bàn mới đúng. Cụm từ Giây Mực để chỉ việc làm lem mực ra giấy, bàn ghế hay các đồ vật xung quanh.

Giây mực ra vở ra giấy là cách viết đúng
Giây mực ra vở ra giấy là cách viết đúng

Việc lẫn Dây Mực hay Giây Mực cũng là điều dễ hiểu. Vì từ Giây khiến ta liên tưởng tới Giây phút đồng hồ, Dây thì là dây buộc, chẳng biết đâu mà lần. YeuTriThuc.com sẽ giải đáp thắc mắc này tới bạn đọc một cách đầy đủ, chính xác nhất.

– Vãng Cảnh hay Vãn Cảnh

– Đông Lào có nghĩa là gì

– Bánh Chưng hay Bánh Trưng

– Trả Phải hay Chả Phải

– Chill và Chill Out có nghĩa là gì

– Giải Bày hay Giãi Bày, Dãi Bày

– Tàng Thinh có nghĩa là gì

Giây Mực hay Dây Mực ra vở, ra bàn, ra quần áo?

Từ điển Việt Nam giải thích Dây với khá nhiều nghĩa. 1.Dây là Sợi dây để buộc. 2.Dây là cây cỏ bò leo lên cây khác theo giàn, như dây bầu dây bí. 3.Dây là một dãy nối dài như Dây pháo, dây ruộng. 4. Dây là việc gì đó có tính ràng buộc, như Dây oan.

Từ Giây có các nghĩa sau. 1.Giây đồng hồ bằng 1 phần 60 phút. 2.Giây là dính thành vết, như Giây mực, Giây dầu. Suy rộng ra là bị vướng hay dính dáng tới việc vì đó.

YeuTriThuc.com kết luận, Giây Mực là cách dùng đúng để chỉ tình trạng mực bị rớt ra thành vết, dính vào các đồ vật xung quanh. Câu trả lời về Giây Mực hay Dây Mực đã rõ ràng. Hai từ này do đồng âm nên dễ nhầm lẫn, vì thường nói sao viết vậy, không trách được nếu ai đó lỡ dùng sai.