Cách viết và phát âm ngày giỗ tổ Hùng Vương Tiếng Anh là gì?


Biết cách viết và phát âm ngày Giỗ tổ Hùng Vương Tiếng Anh là gì và Lễ Hội Đền Hùng để có thể diễn tả cho người nước ngoài biết ý nghĩa ngày 10/3 âm lịch.

Người Việt Nam cứ đến ngày 10/3 âm lịch hàng năm lại đến Đền Hùng ở Thành phố Việt Trì, Phú Thọ để tưởng nhớ công ơn dựng nước của các vua Hùng. Nhưng chúng ta lại không biết Giỗ tổ Hùng Vương tiếng Anh là gì, cách viết và cách phát âm ra sao khi muốn diễn tả về lễ hội này cho người nước ngoài.

Cách viết và phát âm ngày giỗ tổ Hùng Vương Tiếng Anh là gì
Cách viết và phát âm ngày giỗ tổ Hùng Vương Tiếng Anh là gì

Cách viết và phát âm ngày giỗ Tổ Hùng Vương tiếng Anh

Chúng ta bắt đầu tìm hiểu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng tiếng Anh là gì.

  • Giỗ tổ Hùng Vương: tiếng Anh có thể sử dụng 2 cách nói như sau:

+ Hung Kings Commemoration: phát âm tiếng Anh Hùng – /kingz/ – /kəˌmem.əˈreɪ.ʃən/

+ Hung Kings Death Anniverary: Hùng – /kingz/ – /deθ/ – /ˌæn.ɪˈvɜːsəri/

Nhưng từ thứ 2 có chữ Death nên không được trang nghiêm cho lắm. Mọi người nên dùng Hung Kings Commemoration để diễn đạt về giỗ tổ Hùng Vương.

  • Lễ hội Đền Hùng: Chúng ta dùng từ lễ hội vì đó như một dịp đi trẫy hội đầu năm, cầu tài lộc, may mắn. Vì thế, lúc này chúng ta dùng từ Hung Kings’ Temple Festival.
Cách viết và phát âm ngày giỗ tổ Hùng Vương Tiếng Anh là gì 2
Nên sử dụng Hung Kings Commemoration

Giỗ tổ Hùng Vương là giỗ ai?

Nếu các bạn nước ngoài hỏi Giỗ tổ Hùng Vương là giỗ ai khi mà có tới 18 đời vua Hùng và tổng cộng 180 vua. Giỗ tổ chinh là giỗ của vị lập quốc. Ngày vua tổ mất cũng là ngày lên ngôi của vua đầu tiên, khởi đầu cho một quốc gia.

Truyền thuyết ghi rằng, Kinh Dương Vương lấy Long Nữ sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra Hùng Vương. Vì thế, Giỗ tổ Hùng Vương là giỗ tổ phụ Kinh Dương Vương.

Hãy nắm rõ Cách viết và phát âm ngày giỗ tổ Hùng Vương Tiếng Anh là gì để diễn đạt cho các bạn nước ngoài hiểu về một trong những lễ hội quan trọng nhất Việt Nam nhé.