Giờ Tý là giờ gì – tìm hiểu giờ tý là giờ nào, khoảng thời gian bao nhiêu


Giờ Tý là giờ gì – tìm hiểu giờ tý là giờ nào, khoảng thời gian bao nhiêu trong ngày theo lịch cũ cũng như ý nghĩa của giờ Tí trong tử vi. Được biết, giờ tý là từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng, được người xưa tính làm mốc thời gian khởi đầu cho một ngày.

Giờ Tý là giờ nào?


Nhiều người chắc hẳn chưa biết giờ tý là bao nhiêu giờ và cách tính giờ theo 12 con giáp của người xưa như thế nào. Nếu không nắm rõ định nghĩa này sẽ rất khó theo dõi các bộ phim thời phong kiến và sách tử vi, phong thủy.

Giờ Tý là giờ gì – tìm hiểu giờ tý là giờ nào, trong khoảng thời gian bao nhiêu
Giờ Tý là giờ gì – tìm hiểu giờ tý là giờ nào, trong khoảng thời gian bao nhiêu

Theo người xưa, Giờ Tý là từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Giờ Tý là lúc chuột (Tý) hoạt động mạnh nhất về đêm. Con chuột cũng đứng đầu trong 12 con giáp, nên ông cha ta quan niệm đây là lúc khởi đầu cho một ngày mới.

Trong các tài liệu về thời gian hoạt động các bộ phận trong cơ thể, đông y cũng nói rằng, giờ Tý là lúc Mật hoạt động mạnh nhất, là thời gian khởi đầu hoạt động của cơ thể con người. Vì thế, khoa học khuyên nên đi ngủ trước 11 giờ là do vậy.

Người xưa chia ngày đêm thành 24 tiếng, gồm 5 canh vào buổi tối và 6 khắc vào buổi ngày. Đơn vị đo thời gian là thời và khắc. Mỗi thời của ngày xưa tương ứng với 2 tiếng đồng hồ ngày nay và khắc tương ứng 15 phút.

Giờ Tý ba khắc là mấy giờ? Như đã nói ở trên, giờ Tý tương ứng với 2 tiếng đồng hồ, mà mỗi khắc ứng với 15 phút, nên Giờ tý 3 Khắc là 23 giờ 45 phút đêm. Tức gần 12 giờ đêm, giờ chính Tý. Trong quan niệm của người xưa, Tý (chuột) là con vật sợ ánh sáng và tiếng động, hay hoạt động vào ban đêm.

Hy vọng mọi người đã biết về Giờ tý là giờ nào, giờ tý ba khắc tương ứng khoảng thời gian bao nhiêu trong ngày. Hiểu về đơn vị thời gian của người xưa giúp ta hiểu hơn văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời là thông tin quan trọng nếu muốn nghiên cứu tử vi, phong thủy.