GNP là gì, Ý nghĩa và cách tính Tổng sản phẩm Quốc dân GNPGNP là gì, giải thích ý nghĩa và cách tính Tổng sản phẩm Quốc dân GNP Gross National Product đối với nền kinh tế của một quốc gia. Nói cho dễ hiểu thì GNP là tổng giá trị mà toàn bộ công dân nước đó tạo mới trong 1 năm, bất kể người đó sống ở trong nước hay đầu tư, làm việc ở nước ngoài. Như vậy, nếu Tổng sản phẩm Quốc dân GNP lớn thì chứng tỏ mức độ phát triển kinh tế của nước đó lớn, nhưng nếu sụt giảm thì cần xem xét lại. Trong các báo cáo kinh tế hàng năm của quốc gia, bạn chắc chắn đã ít lần nghe nhắc tới khái niệm GNP, vậy Tổng Sản phẩm Quốc dân là gì và tầm quan trọng của chỉ số này, hãy cùng Yeutrithuc.com tìm hiểu đầy đủ dưới đây.

GNP là gì, Ý nghĩa và cách tính Tổng sản phẩm Quốc dân GNP

GNP là gì?

GNP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Gross National Product, dịch sang tiếng Việt thành Tổng Sản phẩm Quốc dân, hay Tổng sản phẩm Quốc gia, hoặc Tổng sản lượng Quốc gia. GNP trở thành chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự phát triển của một nền kinh tế.

GNP là tổng giá trị tính bằng tiền của tất cả các sản phẩm, dịch vụ cuối cùng mà công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian thường là 1 năm, không kể làm ra ở đâu trong nước hay nước ngoài. Người ta chỉ tính sản phẩm mới được sản xuất chứ không bao gồm hàng hóa đã tồn kho trước đó.

Lưu ý, Sản phẩm cuối cùng là hàng hóa , dịch vụ được tiêu thụ cuối cùng bởi những người tiêu dùng chứ không phải là những sản phẩm được sử dụng như là sản phẩm trung gian trong sản xuất những sản phẩm khác. Ví dụ ô tô bán cho người dùng là sản phẩm cuối, còn lốp, bánh xe là sản phẩm trung gian. GNP cũng giống với GNI nhưng chỉ khác ở cách tiếp cận. Bạn có thể tham khảo bài viết GNI là gì để biết thêm chi tiết.

GNP khác với GDP như thế nào?

GNP là tổng sản phẩm, dịch vụ do công dân của một nước làm ra trong khoảng thời gian nhất định, bất kể chúng được làm ra ở trong nước hay nước ngoài, miễn là do người dân nước đó làm ra, hoặc đầu tư. Còn GDP là tổng sản phẩm, dịch vụ được sản xuất mới tại quốc gia đó, bất kể do người dân hay công ty nước ngoài làm ra, miễn sao sản xuất ở trong nước là được.

Ta lấy ví dụ để so sánh sự khác biệt giữa GNP và GDP như sau. Một nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam do công dân người Mỹ đầu tư để tiêu thụ nội địa. Thu nhập của nhà máy sau khi bán hàng sẽ được tính vào GDP Việt Nam, nhưng lợi nhuận ròng thu được sau khi trừ các khoản, cũng như lương công dân Mỹ đang làm việc trong nhà máy sẽ được tính vào GNP của Mỹ.

GNP là toàn bộ giá trị được công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong 1 năm, tức công dân quốc gia đó có thể tạo giá trị ở trong và ngoài lãnh thổ quốc gia. Còn GDP là toàn bộ giá trị được tạo ra trong lãnh thổ nước đó, bất kể do người dân hay người nước ngoài tạo ra.

Nên nhớ, thu nhập của công ty hay cá nhân được tính như một phần của GNP, nó phụ thuộc vào ai là chủ sở hữu của dây chuyền sản xuất, chứ không phải địa điểm đặt dây chuyền đó.

Cách tính Tổng sản phẩm quốc nội GNP

GNP = C + I + G + (X – M) + NR

C = Chi phí tiêu dùng cá nhân (hộ gia đình)

I = Tổng đầu tư cá nhân quốc nội (tất cả các doanh nghiệp đầu tư trên lãnh thổ 1 nước)

G = Chi phí tiêu dùng của chính phủ

X = Kim ngạch xuất khẩu các hàng hóa và dịch vụ

M = Kim ngạch nhập khẩu của hàng hóa và dịch vụ

NR= Thu nhập ròng từ các hàng hóa và dịch vụ đầu tư ở nước ngoài (thu nhập ròng)

Hy vọng qua bài viết này của Yeutrithuc.com thì các bạn đã hiểu khái niệm GNP là gì rồi. Tổng sản phẩm quốc dân là một trong những chỉ số quan trọng đánh giá sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia. Được biết, quy mô của một nền kinh tế được thể hiện bằng GDP hoặc Tổng sản phẩm quốc gia GNP, hoặc thu nhập bình quân đầu người.


Bình luận