GPA là gì, cách tính điểm GPA để được đi du học MỹGPA là gì và tầm quan trọng cũng như cách tính điểm Trung bình Học tập GPA cao để có thể xin học bổng du học nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ. Bạn cần nắm rõ khái niệm về GPA cũng như các yếu tố để đạt điểm cao, đồng thời hiểu nó tác động thế nào vào quyết định chấp nhận đơn nhập học của bạn. Tuy nhiên, cách tính điểm Trung bình môn theo GPA của Mỹ sẽ khác, học sinh cần tập trung vào những môn có giờ học nhiều để phấn đấu.

GPA là gì, cách tính điểm GPA để được đi du học Mỹ

GPA là gì?

GPA là viết tắt của từ Grade Point Average, tức là Điểm trung bình đánh giá Sinh viên theo hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. GPA dùng để tính tổng điểm trung bình các môn học, rồi chia đều để lấy số trung bình. Nhưng nên nhớ, ở Mỹ người ta tính điểm theo thang 4 (A, B, C, D, F) còn của Việt Nam là thang điểm 10.

Nếu muốn du học tại các trường Cao đẳng, Đại học của Mỹ thì thí sinh quốc tế, trong đó có cả Việt Nam, phải nộp học bạ cùng bảng điểm THPT. Mà phần GPA THPT bạn cần quy đổi sang hệ số của Mỹ. Muốn được các trường chấp nhận, ngoài điểm GPA cao thì bạn còn phải tham gia nhiều hoạt động ngoài giờ để cho hồ sơ thêm đẹp.

Cách tính điểm GPA THPT

Cách tính điểm GPA THPT theo hệ tiêu chuẩn của Mỹ cũng khá dễ hiểu. Bạn thực hiện theo công thức sau:

GPA= [(Điểm Môn 1) * (Số giờ học môn 1)] +…[(Điểm Môn n)*(Số giờ học môn n)]  / [Tổng số giờ học]

Ví dụ về cách tính điểm GPA
Môn Giờ học Hạng Điểm
Sinh vật

Thực tập LAB

Anh ngữ

Toán

3

1

3

3

A

B

C

F

12

3

6

0

Tổng cộng 10 GIỜ HỌC Điểm tổng 21

Do A tương đương 4 điểm, B = 3, C=2, D=1 và F=0 nên ta có số điểm của từng môn:

Sinh vật = A*3 = 12

Thực hành Lab = B*1=3

Anh ngữ = C*3=6

Toán = F*3 = 0

Tổng điểm 4 môn là = 12 + 3 + 6 + 0 = 21

Nên GPA = (Điểm tổng môn) / (Tổng giờ học) = 21/10 = 2.1 điểm.

Cách chuyển từ thang điểm 10 sang thang điểm 4:

  • Từ 9.5 – 10 = A+ = 4.0
  • Từ 8.5 – 9.4 = A = 4.0
  • Từ 8.0 – 8.4 = B+ = 3.5
  • Từ 7.0 – 7.9 = B = 3.0
  • Từ 6.5 – 6.9 = C+ = 2.5
  • Từ 5.5 – 6.4 = C = 2.0
  • Từ 5.0 – 5.4 = D+ = 1.5
  • Từ 4.0 – 4.9 = D = 1.0
  • Dưới 4.0 = F = 0

Trên đây là bài viết giải thích GPA là gì và cách tính điểm GPA Trung bình các môn THPT theo hệ điểm của Mỹ. Tùy từng trường mà yêu cầu điểm GPA sẽ khác nhau. Ngoài ra, bạn còn cần tham gia nhiều hoạt động nữa, bởi Hoa Kỳ không chỉ chú trọng tới điểm số mà còn mong muốn sinh viên phát triển toàn diện các kỹ năng mềm.


Bình luận