Học Máu hay Hộc Máu mới là cách viết đúng chính tả tiếng Việt

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Hộc Máu hay Học Máu là cách viết đúng chuẩn chính, giải thích ý nghĩa của từ và vì sao lại có sự nhầm lẫn này. Từ Học Máu rất hay được người dân các tỉnh miền Nam sử dụng. Nhưng kì thực thì từ Hộc Máu mới là đúng. Hộc ở đây là trào ra, tuôn ra. Còn Học chỉ là học hành nên sẽ không đúng.

Cách viết đúng là Hộc Máu, không phải Học Máu

Hộc máu hay Hoc máu

Viết Học Máu hay Hộc Máu là đúng?

Từ HỌC theo giải thích Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức có nghĩa “ theo thầy hoặc đọc sách mà bắt chước, làm theo”. Vì thế, thật khó để ghép thành Học Máu cho có nghĩa.

Xum Xuê hay Sum Sê

Trí mạng hay Chí mạng

Từ HỘC theo Từ điển này giải thích nghĩa là “trào ra, tuôn ra, Hộc Máu”. Vì thế Hộc máu mới là đúng nhé.
Từ điển cũng cod từ Ọc: Ói ra, Vọt ra. Nên người ta hay nói là Ọc Máu. Đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều người đọc nhầm thành Học Máu.

Sau khi Yeutrithuc.com giải thích, bạn đừng nhầm lẫn Học Máu hay Hộc Máu, Ọc Máu nữa nhé. Cách viết Hộc Máu mới chuẩn chính tả tiếng Việt.