Hội nghị Thượng đỉnh là gì, thành phần và ý nghĩa như thế nào

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Hội nghị Thượng đỉnh là gì  trong quan hệ ngoại giao thế giới, các cuộc gặp thượng đỉnh dạng hội nghị giữa nhiều quốc gia với nhau. Chúng ta bắt gặp nhiều Hội nghị Thượng đỉnh, như Thượng đỉnh Mỹ Triều, Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất.

Hội Nghị Thượng Đỉnh là gì, thành phần và ý nghĩa như thế nào

 

Ý nghĩa cụm từ “Hội nghị Thượng đỉnh là gì” trong tiếng Việt?

Hội nghị Thượng đỉnh là một cụm từ Hán Việt nên nhiều người không hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhưng nếu diễn giải thành “Cuộc gặp của các lãnh đạo cấp cao” thì dễ hình dung hơn. Cụm từ này gồm 2 từ mà bạn cần làm rõ là “Hội nghị” và “Thượng đỉnh”.

Vậy Hội Nghị là gì?

Hội Nghị là cuộc họp quy mô lớn với nhiều người tham dự, được tổ chức để bàn bạc, giải quyết một công việc, vấn đề mang tính chất chung nào đó.

Mục đích của Hội nghị là tìm kiếm giải pháp phù hợp để giải quyết công việc, vấn đề thực tế dựa trên cơ sở thống nhất giữa các bên. Cuộc họp nhằm khắc phục hạn chế tồn tại, đưa ra hướng giải pháp hợp lý nhất.

Thượng Đỉnh là gì?

Thượng Đỉnh là đỉnh cao nhất, hay nghĩa rộng hơn là các cấp lãnh đạo, những người đứng đầu chính phủ, nhà nước hay tổ chức nhất định.

Vì thế, Hội Nghị Thượng Đỉnh là cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo cấp cao bàn về một vấn đề nào đó, nhằm đưa ra hướng giải quyết, giải pháp chung được thống nhất. Hội nghị hoạt động dựa trên sự thống nhất, hợp tác giữa hai bên, với tinh thần muốn đạt sự đồng thuận và giải bài toán chung, cũng như riêng của từng phía.

Ví dụ như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều là cuộc gặp giữa các lãnh đạo của Triều Tiên và Hoa Kỳ, lần gần đây nhất là giữa ông Trump và ông Un tại Hà Nội. Trước hội nghị, các bên đã bàn thảo nhiều nội dung và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa 2 tổng thống. Hai bên muốn đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề chính là Phi hạt nhân hóa tại Bán đảo Triều Tiên và dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ lên Triều Tiên.

Hội nghị Thượng đỉnh tiếng Anh là gì?

Hội nghị Thượng đỉnh tiếng Anh dịch thành summit conference, trong đó Summit có nghĩa là thượng đỉnh, cấp cao, còn Conference có nghĩa là hội nghị. Giờ bạn có thể hỏi ngược lại, Summit Conference là gì rồi, đúng không. Đó là cuộc gặp của các lãnh đạo cấp cao bàn về vấn đề chung.

Hay như Hội nghị Thượng đỉnh biến đổi khí hậu toàn cầu, là cuộc gặp giữa các lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới, nhằm đưa ra giải pháp ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu do việc nóng lên toàn cầu, mà chủ yêu là vì phát thải quá nhiều khí CO2. Điều này đòi hỏi tất cả các nước phải có trách nhiệm, vì nước nào cũng thải ra khí CO2 từ nhiều hoạt động như công nghiệp, đốt cháy than, xe cộ vân vân.

Nếu các bên đạt được đồng thuận, thì họ sẽ đưa ra một tuyên bố chúng để các bên thực hiện. Tuyên bố này phải do mọi người đồng ý, tự nguyện tuân thủ, vì nó mang lại lợi ích chung.

Ý nghĩa của cụm từ “Hội nghị Thượng đỉnh là gì” rất dễ, nhưng tùy vào từng cuộc họp, thành phần tham gia và mục đích, chủ đề riêng mà các hội nghị sẽ có những tác động nhất định. Khi mà các vị lãnh đạo cấp cao, những người quan trọng nhóm họp, tức vấn đề cần giải quyết là rất lớn. Tiếng Anh dùng từ Summit Conference để nói về Hội nghị Thượng đỉnh. Tiếng Việt thì có thể nói là “Cuộc gặp của các lãnh đạo cấp cao”, hay “Hội nghị cấp cao” cũng được, đều diễn tả đầy đủ ý nghĩa, bản chất.