HR là gì, tìm hiểu Quản Trị Nhân Sự Human Resources là gìNghĩa của từ HR là gì, viết tắt của từ nào và tìm hiểu đơn vị HR cũng như nghề nghiệp Quản Trị Nhân Sự Human Resources là như thế nào. Nhìn chung, HR là một vị trí rất quan trọng trong việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực cho một công ty, tổ chức để tạo tiền đề cho những thành công sau này. Không chỉ là vị trí, mà người ta còn lập ra cả phòng, ban, đơn vị HR nữa nhằm duy trì hoạt động hiệu quả hơn. Chức vụ này khác so với CEO hay CFO. Vậy HR là gì?

HR là gì, tìm hiểu Quản Trị Nhân Sự Human Resources là gì

Nghĩa của từ HR là gì, viết tắt của từ nào?

HR là viết tắt của cụm từ “Human Resources”, dịch đơn giải là “Nguồn lực con người”. Nhưng hiểu đúng ra thì HR là người quản trị nhân sự, hoặc phòng ban chuyên trách về mặt nhân sự (con người) cho tổ chức, tập đoàn nào đó.

Nhiệm của vị trí HR là lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự phù hợp với công việc, tiêu chí của công ty. Từ đó, người HR (hoặc phòng HR) sẽ đưa ra đợt tuyển dụng người, phát triển nguồn nhân lực kế cận, bồi dưỡng những kiến thức cần thiết kể cả văn hóa lẫn chuyên môn. Ngoài ra, họ còn đảm đương các nhiệm vụ về quản lý kỷ luật, giờ giấc của nhân viên.

Tùy từng doanh nghiệp, công ty mà vai trò và trách nhiệm của HR sẽ có những khác biệt. Có những nơi, HR nắm quyền sinh quyền sát, giữ nhiệm vụ lớn trong việc tuyển người. Cũng có những công ty mà Vị trí Quản Lý Nhân Sự chỉ lên kế hoạch tuyển “thô”, còn tùy từng phòng ban mà sẽ đưa ra quyết định chọn người cuối cùng.

Một số nơi thì HR còn kiêm mảng hành chính, tuyển dụng, tính lương, đào tạo và những công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc. Nhưng nhìn chung, HR đúng như tên gọi của nó sẽ chuyên trách về mảng về nhân sự. Hy vọng mọi người đã hiểu phần nào về công việc của phòng ban HR là gì rồi để có thể định hướng tương lai cho mình.


Bình luận