Hút Sách hay Hút Xách là viết đúng chính tả nói về sự nghiện ngập

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Hút Sách hay Hút Xách là viết đúng chính tả nói về sự nghiện ngập
Chơi Bời Hút Xách hay Hút Xách là cách viết đúng chính tả tiếng Việt khi nói tới vấn đề nghiện ngập. Thực ra rất nhiều người dùng Hút Sách, nhưng từ Hút Xách mới là cách viết đúng chính tả. Hút Xách là khẩu ngữ nói về tình trạng hút thuốc phiện, nghiện ngập, với hàm ý chê bai hoặc coi khinh.
Các từ điển trực tuyến, từ điển giấy hay cuốn sách nổi tiếng Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của tác giả Huỳnh Tịnh phát hành cuối thế kỷ 19 đều công nhận chỉ có từ Hút Xách là đúng. Nhưng vì sao lại có sự nhầm lẫn giữa Hút Sách và Hút Xách như vậy.

Hút Xách mới là cách viết đúng chính tả tiếng Việt, không phải Hút Sách

Hút xách hay hút sách

Hút Sách hay Hút Xách là đúng nhất

Hút Xách là cách viết đúng dùng để chỉ sự nghiện ngập. Cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Vị giải thích, từ “Xách” trong “Hút Xách” có cùng nghĩa giống với trong “Xách Đồ” hay “Túi Xách”. Như vậy, Xách ở đây là Mang Xách, tức cả hai từ “Hút” và “Xách” đều là động từ.

Lý do người ta ghép 2 từ này lại thành Hút Xách để chỉ sự nghiện ngập bởi vì những con nghiện xưa hút thuốc bằng điếu cày, nên đi đâu chúng cũng Xách ống điếu cày đi để Hút. Vì thế, dân gian mới dùng từ Hút Xách để miêu tả về những con nghiện, với hình ảnh đóng đinh là nhìn lếch tha lếch thếch, Mang Xách dụng cụ rồi ngồi Hút. Cách ghép Hút với Xách vì thế hoàn toàn phù hợp với câu nói Cờ Bạc, Rượu Chè, Hút Xách.

Nhưng không ít người nhầm lẫn giữa hai từ Xách và Sách khi nói về Hút Xách hay Hút Sách. Nguyên nhân có thể từ việc lẫn lộn giữa cách phát âm âm X và âm S ở một số vùng miền, đồng thời đến một sự kiện nổi tiếng.

Cụ thể, trong bài giảng Quy Sơn Cảnh Sách, Thiền sư Thích Nhất Hạnh có giải thích từ “Sách” vốn có gốc Hán tự là 策, mang nghĩa gốc “Cây Roi”, và “Sách” đồng thời là tên một loại thuốc kích thích. Chính từ việc liên hệ với cách giải thích của Thiền Sư mà một số đã áp dụng máy móc và sai lệch khi cho rằng Hút Sách mới là cách dùng đúng khi nói đến người nghiện ngập.

Nhưng nếu hiểu từ Sách với nghĩa là một loại thuốc kích thích và từ đó giải thích Hút Sách là Hút Thuốc Kích Thích không hề đúng chút nào. Bởi trước tiên, Sách là thuốc dùng ở dạng uống, không phải hút. Thứ đến, nếu dùng Hút Sách thì nó mang nghĩa như Hút Thuốc, mà như vậy khi ghép với cụm từ gồm Cờ Bạc, Rượu Chè, Gái Gú, Hút Thuốc nghe nó gượng gạo, vì các từ kia đều được ghép bởi từ cùng loại và sắc thái nghĩa. Vì thế, cách viết đúng phải là Cờ Bạc, Rượu Chè, Gái Gú, Hút Xách.

Giờ thì bạn đã không khó để phân biệt Hút Xách hay Hút Sách mới là đúng chính tả rồi phải không. Thực tế cách dùng này Yeutrithuc.com thấy nhiều người sai lắm. Mong các bạn luôn nhớ chỉ có Hút Xách dùng để nói về người nghiện ngập với hàm ý khinh thường nhé.