Khinh Xuất hay Khinh Suất là viết đúng chính tả tiếng Việt và ý nghĩa

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Khinh Suất hay Khinh Xuất là viết đúng chính tả tiếng Việt, giải thích ý nghĩa từ Khinh Suất là gì đầy đủ nhất. Từ khinh suất để chỉ việc coi nhẹ, khinh thường việc gì đó, nhưng hay bị viết nhầm chính tả thành khinh xuất. Nguyên nhân bởi tình trạng lẫn lộn trong cách phát âm X và S ở một số vùng miền.

Khinh Suất có nghĩa là gì?

Khinh Xuất hay Khinh Suất? Câu trả lời chính xác là Khinh Suất 軽率. Từ điển tiếng Việt giải thích, Khinh Suất là tỏ ra không chú ý đầy đủ vào một vấn đề, việc gì đó. Sự khinh suất này mang tính thiếu thận trọng do xem thường, coi nhẹ, có tính chủ quan. Ví dụ: Chúng ta thua trận do khinh suất.

– Con Dòi hay Con Giòi

– Co Giãn hay Co Dãn

– Hạch Toán hay Hoạch Toán

– Áo Xô Gai hay Sô Gai

– Đạn Lạc có nghĩa là gì?

Phân tích cụ thể nguồn gốc từ Khinh Suất trong tiếng Việt. Khinh gốc Hán 軽, có nghĩa là Nhẹ hay Xem nhẹ cái gì, việc gì đó. Ví dụ Khinh Xa là xe nhỏ nhẹ dùng trong chiến trường, Khinh Khí Cầu là quả cầu chứa khí nhẹ. Hay Khinh Mạn hoặc Khinh Khi với hàm ý xem nhẹ mọi việc.

Khinh Suất mới đúng không phải Khinh Xuất
Khinh Suất mới đúng không phải Khinh Xuất

SUẤT gốc Hán 率 mang nghĩa không cẩn thận, có tính hấp tấp, bộp chộp, ví dụ từ Sơ Suất. Ngoài ra, Suất còn có nghĩa là PHẦN, TỈ LỆ ví dụ như Xác Suất, Suất Ăn hay Công Suất.

Vì sao nhầm Khinh Suất với Khinh Xuất

Giờ thì câu trả lời Khinh Xuất hay Khinh Suất đã quá rõ ràng. Nhưng vì sao lại có sự nhầm lẫn tai hại này. Nhiều người hiểu sai nghĩ rằng phải dùng Khinh Xuất mới đúng vì thấy quen từ Xuất với nghĩa Đi Ra Hán tự: 出. Theo đó, họ hiểu Khinh Xuất là Khinh Ra Mặt, mà nghĩa này hoàn toàn khác so với nghĩa của Khinh Suất như Yeutrithuc.com giải thích ở trên.

Một số nơi lỗi lại do cách phát âm chỉ dùng âm X mà triệt tiêu hết âm S. Tất cả từ vựng thì S chuyển hết thành X, nên thành ra như vậy. Ngoài ra, trong vấn đề Khinh Suất hay Khinh Xuất, chúng ta cần dùng từ Khinh Suất cho đúng, đừng nhầm lẫn với Khinh thường.

Từ Khinh Thường có thể đi kèm với danh từ phía sau, như Khinh Thường Đối Thủ. Nhưng Khinh Suất thì không thể nói Khinh Suất ai đó cả.