Lắt Lẻo hay Lắc Lẻo là viết đúng chính tả tiếng Việt, giải thích nghĩa Lắt Lẻo là gìLắc Lẻo hay Lắt Lẻo là cách viết đúng chính tả tiếng Việt, Lắt La Lắt Lẻo hay Lắc La Lắc Lẻo mới đúng, giải thích ý nghĩa từ Lắt Lẻo là gì hay Lắc Lẻo là gì. Từ chính xác phải là Lắt Lẻo để chỉ sự đung đưa trên cao. Nhưng câu này hay bị đọc trệch thành Lắc Lẻo do đặc trưng ngôn ngữ từng vùng miền.

Lắt Lẻo hay Lắc Lẻo, từ Lắt Lẻo có nghĩa là gì?

Yeutrithuc dẫn một câu rất quen thuộc như sau:

“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.”

Nhiều người sẽ điền thành Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Vậy Lắc Lẻo hay Lắt Lẻo, lắt lẻo hay lắt lẽo, lắc lẻo hay lắc lẽo mới là đúng

Theo các tư liệu hiện hành mà Yeutrithuc.com tra cứu thì “lắt lẻo” mới là cách dùng thích hợp. Thật vậy:

Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên giảng: “lắt lẻo: ở trạng thái đung đưa trên cao do không được cố định chắc vào điểm tựa. Cầu tre lắt lẻo. Ngồi lắt lẻo trên ngọn cây”.

Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức cũng ghi nhận: “lắt lẻo. cũng nói là (lắt la lắt lẻo). Chông chênh không vững: ngồi lắt lẻo trên mũi thuyền”.

Từ điển tiếng Việt của Văn Tân cũng giải thích điều tương tự.

Trong các tư liệu chúng tôi tra cứu được thì chỉ có Đại Nam Quốc Tự Vị ghi nhận “lắc lẻo”. Tuy nhiên đây là một tư liệu cũ và tác giả là người miền Nam nên có thể bị ảnh hưởng bởi phát âm địa phương mà ghi nhận chưa phù hợp.

Như vậy, căn cứ vào những phân tích trên, ta thấy theo cách dùng hiện hành thì “lắt lẻo” mới là từ chính xác.

Giờ đây, bạn đã xác định rõ Lắc Lẻo hay Lắt Lẻo rồi đúng không. Ngoài ra, yeutrithuc cũng đã giải thích nghĩa Lắt Lẻo là gì, không phải Lắc Lẻo là gì đâu nhá, xin khẳng định lại lần nữa, Lắt Lẻo mới là cách dùng đúng.