Lô Đất là gì, khái niệm Lô Đất trong quản lý, mua bán đất đai


Lô Đất là gì, tìm hiểu khái niệm Lô Đất là như thế nào trong lĩnh vực đất đai để tránh nhầm lẫn với những thuật ngữ tương tự khác. Bạn sẽ khó phân biệt Lô Đất, Thửa Đất hay Khu Đất, chúng khác nhau thế nào, đặc biệt là Lô Đất cần hiểu ra sao. Trên thực tế, thuật ngữ Lô Đất là gì không được các văn bản hiện hành của Luật đất đai giải thích cụ thể, mà thuật ngữ chính được diễn giải là Thửa Đất. Vì thế, chúng ta dựa vào thuật ngữ này để giải thích Lô Đất là gì.

Lô Đất là gì, khái niệm Lô Đất trong quản lý, mua bán đất đai

Xem thêm: Thửa Đất là gì?

Lô Đất là gì?

Theo khoản 1, Điều 3, chương 1 của Bộ luật Đất đai năm 2013 quy định. “Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.”

Ranh giới thửa đất trên thực địa được xác định bằng các cạnh thửa là tâm của đường ranh giới tự nhiên hoặc đường nối giữa các mốc giới hoặc địa vật cố định (là dấu mốc hoặc cọc mốc) tại các đỉnh liền kề của thửa đất; ranh giới thửa đất mô tả trên hồ sơ địa chính được xác định bằng các cạnh thửa là đường ranh giới tự nhiên hoặc đường nối giữa các mốc giới hoặc địa vật cố định…

Dù các văn bản pháp luật đất đai hiện hành không giải thích cụ thể Lô Đất là gì, nhưng căn cứ theo cách thể hiện trên một số văn bản pháp luật về đất đai liên quan thì có thể giải thích khái niệm Lô Đất như sau.

Lô Đất là bao gồm nhiều Thửa Đất liền kể nhau, hay Lô Đất cũng có thể hiểu là “Thửa Đất” trong một số trường hợp nhất định nào đó. Ngoài ra theo cách nói khác, thì Lô Đất cũng có thể là Khu Đất trong một số trường hợp cụ thể.

Như vậy, Lô Đất chính là một phần đất được chia bằng ranh giới tự nhiên, được miêu tả, quản lý thông qua hồ sơ địa chính sở hữu đất đai, được cấp quyền sử dụng cho người dân. Chúng ta có tất cả các quyền với Lô Đất như đối với Thửa đất, chỉ là cách gọi khác nhau một chút mà thôi.

Hy vọng phần giải thích của Yeutrithuc.com đã giúp độc giả hiểu khái niệm Lô Đất là gì. Xin nhắc lại, văn bản pháp luật không giải thích rõ thuật ngữ này, nhưng có thể hiểu nôm na Lô Đất có thể là 1 thửa đất hoặc gồm nhiều thửa đất liền kề nhau, cũng có thể gọi là khu đất trong một số trường hợp cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *