Mệnh đề chứa biến là gì, ví dụ định nghĩa khái niệm và tính đúng sai


Định nghĩa khái niệm mệnh đề chứa biến là gì trong toán học, khoa học và đời sống hằng ngày, ví dụ minh họa cụ thể dễ hiểu và tính đúng sai của mệnh đề chứa biến. Mệnh đề chứa biến và một câu khẳng định chứa một hay nhiều biến, mà tính đúng sai tùy thuộc vào biến đó. Chúng ta hãy cùng Yeutrithuc.com tìm hiểu kỹ về mệnh đề chứa biến.

Ở phần kiến thức này, chúng ta cần nắm các khái niệm cơ bản sau đây:

1.Mệnh đề là gì

2.Mệnh đề phủ định

3.Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo

4.Mệnh Đề Tương Đương

5.Mệnh đề chứa biến

6.Kí hiệu ∀ và ∃

Định nghĩa mệnh đề chứa biến

Ví dụ về mệnh đề chứa biến:

Định nghĩa về mệnh đề chứa biến:

Như vậy, tính đúng sai của mệnh đề chứa biến phụ thuộc vào giá trị cụ thể của từng biến. Vì tùy vào biến mà mệnh đề nhận giá trị cụ thể, từ đó có thể suy ra mệnh đề là đúng hay sai.