Mệnh đề là gì, khái niệm Mệnh đề trong khoa học, toán học, cuộc sốngMột mệnh đề lôgic, gọi tắt là Mệnh Đề, là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một Mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là một mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai. Hãy cùng Yeutrithuc.com tìm hiểu khái niệm Mệnh đề là gì trong toán học, khoa học và đời sống hằng ngày với ví dụ cụ thể.

Mệnh đề là gì?

Một mệnh đề lôgic, gọi tắt là Mệnh Đề, là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một Mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là một mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Các loại mệnh đề trong Đại số:

1.Mệnh đề phủ định

2.Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo

3.Mệnh Đề Tương Đương

4.Mệnh đề chứa biến

5.Kí hiệu ∀ và ∃


Bình luận