Mệnh Đề Tương Đương là gì, ví dụ và định nghĩa khái niệmĐịnh nghĩa khái niệm Mệnh Đề Tương Đương là gì trong toán học, khoa học và đời sống hằng ngày, tính đúng sai và ví dụ minh họa.

Qua ví dụ cụ thể, Yeutrithuc.com sẽ giúp học sinh và bạn đọc hiểu như thế nào là một mệnh đề tương đương. Chúng ta cho 2 mệnh đề, rồi như thế nào thì được gọi tương đương nhau. Đặc biệt, bạn cần biết được tính đúng sai của mệnh đề tương đương. Cả hai mệnh đề tương đương sẽ cùng đúng hoặc cùng sai.

Ở phần kiến thức này, chúng ta cần nắm các khái niệm cơ bản sau đây:

1.Mệnh đề là gì

2.Mệnh đề phủ định

3.Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo

4.Mệnh Đề Tương Đương

5.Mệnh đề chứa biến

6.Kí hiệu ∀ và ∃

1. Ví dụ về mệnh đề tương đương

2. Định nghĩa khái niệm Mệnh Đề Tương Đương là gì?

3. Tính đúng sai của Mệnh Đề Tương Đương


Bình luận