Phân biệt ‘Các’ và ‘Những’ khác nhau như thế nào cũng như cách dùngPhân biệt sự khác nhau giữa Các và Những cũng như hướng dẫn cách sử dụng Các và Những đúng ngữ pháp chính tả tiếng Việt. Bạn có biết Các Em Học Sinh và Những Em Học Sinh khác nhau thế nào không, sao lúc thì dùng Những, lúc thì dùng Các. Dưới đây, Yeutrithuc .com sẽ chỉ bạn cách phân biệt Những và Các.

Phân biệt 'Các' và 'Những' khác nhau như thế nào cũng như cách dùng

Cách phân biệt Các và Những khác nhau như thế nào?

Theo tra cứu của Yeutrithuc.com trong “Việt Nam văn phạm”, tác giả Trần Trọng Kim khẳng định “Các” và “Những” đều là mạo từ chỉ số nhiều. Trong đó:

– Các là mạo từ xác định
– Những là mạo từ không xác định

Ví dụ: “Kính thưa các cụ ông cụ bà, kính thưa các thầy cô giáo”. Chúng ta không thể dùng “kính thưa những…” trong trường hợp này.

– Phong Trào hay Phong Chào

– Khing Dễ hay Khi Dễ

– Đều Như Vắt Chanh hay Đều Như Vắt Tranh

Để làm rõ thêm về Các hay Những, Yeutrithuc xin dẫn phần giải thích của GS.TS Mai Ngọc Chừ:

– “Các” là từ để chỉ toàn thể

– “Những” là từ để chỉ bộ phận

Ví dụ: “Những nhân viên nào được nghỉ làm hôm nay sẽ bị trừ lương. Các nhân viên còn lại được hưởng theo đúng chế độ”.
Ở ví dụ trên mà Yeutrithuc đưa ra thì, Những Nhân Viên ở đây là để chỉ bộ phận nhỏ, còn Các Nhân Viên để chỉ phần lớn tổng.

Cách sử dụng mạo từ Các và Những

Yeutrithuc.com xin tổng kết lại khái niệm Các và Những để bạn đọc dễ nắm bắt:

– “Các” là mạo từ mang sắc thái tổng quát với hàm nghĩa giống như “mọi” và “khắp cả”. Vì vậy chúng ta dùng Các khi cần chỉ số đông quần chúng hay một lớp người

– “Những” cũng là mạo từ chỉ số nhiều nhưng không mang tính tổng quát, mà chỉ là tập con của “Các”. Ta dùng “Những” khi chỉ đối tượng cụ thể.