Phím tắt máy tính tay Calculator trên Windows 10 đầy đủ nhất


Đây là những phím tắt dành cho Máy tính tay Calculator trên Windows 10, giúp người dùng thực hiện các phép tính nhanh hơn. Calculator là ứng dụng máy tính của hệ điều hành Win 10, cũng như các thế hệ Windows khác. Công cụ này nhỏ gọn, giao diện đơn giản và hỗ trợ nhiều phép tính. Tất nhiên, bạn có thể dùng chuột để sử dụng Máy Tính Tay trên Win 10, nhưng các phím tắt sẽ giúp thao tác nhanh và chuẩn xác hơn.

Phím tắt máy tính tay Calculator trên Windows 10 đầy đủ nhất

Phím tắt máy tính tay trên Win 10

Nhấn phím này Để thực hiện điều này
Alt + 1 Chuyển sang chế độ Chuẩn
Alt + 2 Chuyển sang chế độ Khoa học
Alt + 3 Chuyển sang chế độ Lập trình
Alt + 4 Chuyển sang chế độ Tính Ngày
Ctrl + M Lưu trữ trong bộ nhớ
Ctrl + P Thêm vào bộ nhớ
Ctrl + Q Trừ khỏi bộ nhớ
Ctrl + R Nhớ lại từ bộ nhớ
Ctrl + L Xóa bộ nhớ
Delete Xóa mục nhập hiện tại (chọn CE)
Esc Xóa toàn bộ dữ liệu nhập (chọn C)
F9 Chọn ±
R Chọn 1/x
@ Tính căn bậc hai
% Chọn %
Ctrl + H Bật hoặc tắt lịch sử tính toán
Mũi tên lên Di chuyển lên trong danh sách lịch sử
Mũi tên xuống Di chuyển xuống trong danh sách lịch sử
Ctrl + Shift + D Xóa lịch sử
F3 Chọn DEG trong chế độ Khoa học
F4 Chọn RAD trong chế độ Khoa học
F5 Chọn GRAD trong chế độ Khoa học
Ctrl + G Chọn 10x trong chế độ Khoa học
Ctrl + O Chọn cosh trong chế độ Khoa học
Ctrl + S Chọn sinh trong chế độ Khoa học
Ctrl + T Chọn tanh trong chế độ Khoa học
Shift + S Chọn sin-1 trong chế độ Khoa học
Shift + O Chọn cos-1 trong chế độ Khoa học
Shift + T Chọn tan-1 trong chế độ Khoa học
Ctrl + Y Chọn y√x trong chế độ Khoa học
D Chọn Mod trong chế độ Khoa học
L Chọn log trong chế độ Khoa học
M Chọn dms trong chế độ Khoa học
N Chọn ln trong chế độ Khoa học
Ctrl + N Chọn ex trong chế độ Khoa học
O Chọn cos trong chế độ Khoa học
P Chọn Pi trong chế độ Khoa học
Q Chọn x2 trong chế độ Khoa học
S Chọn sin trong chế độ Khoa học
T Chọn tan trong chế độ Khoa học
V Chọn F-E trong chế độ Khoa học
X Chọn Exp trong chế độ Khoa học
Y, ^ Chọn xy trong chế độ Khoa học
# Chọn x3 trong chế độ Khoa học
! Chọn n! trong chế độ Khoa học
% Chọn Mod trong chế độ Khoa học hoặc Lập trình
F2 Chọn DWORD trong chế độ Lập trình
F3 Chọn WORD trong chế độ Lập trình
F4 Chọn BYTE trong chế độ Lập trình
F5 Chọn HEX trong chế độ Lập trình
F6 Chọn DEC trong chế độ Lập trình
F7 Chọn OCT trong chế độ Lập trình
F8 Chọn BIN trong chế độ Lập trình
F12 Chọn QWORD trong chế độ Lập trình
A-F Chọn A-F trong chế độ Lập trình
J Chọn RoL trong chế độ Lập trình
K Chọn RoR trong chế độ Lập trình
< Chọn Lsh trong chế độ Lập trình
> Chọn Rsh trong chế độ Lập trình
% Chọn Mod trong chế độ Lập trình
| Chọn Or trong chế độ Lập trình
^ Chọn Xor trong chế độ Lập trình
~ Chọn Not trong chế độ Lập trình
& Chọn And trong chế độ Lập trình
Phím cách Bật tắt giá trị bit trong chế độ Lập trình

Hy vọng những phím tắt máy tính tay Calculator trên Windows 10 sẽ giúp ích cho bạn. Phải nói, Microsoft đã trang bị đầy đủ từ “chân đến răng” cho người dùng, trong đó có cả máy tính tay, giúp thực hiện các phép tính toán học được dễ dàng. Đồng thời, các phím tắt hỗ trợ thao tác nhanh, phải nói là dùng phím tắt nhanh hơn nhiều so với dùng chuột. Bạn không nhất thiết phải nhớ hơn, nhưng cứ bookmark, lưu lại dùng dần rồi sẽ tự động nhớ hết ý mà, Yeutrithuc.com chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *