Quy tắc cách thêm đuôi ED sau động từ trong tiếng Anh có ví dụ


» Nguyễn Thị Nga 1972 BMW Brazil Giám đốc ngân hàng PVCombank
» Các tính năng cơ bản trên Galaxy S7, cách kích hoạt và vô hiệu hóa
» 500 anh em là gì, Nguồn gốc ý nghĩa trào lưu 500 anh em Facebook

Quy tắc cách thêm đuôi ED sau động từ trong tiếng Anh đầy đủ với các trường hợp thông thường và động từ bất quy tắc. Đây là nội dung rất quan trọng bởi để phân biệt các thì với nhau, người ta dựa vào cách chia động từ và trợ động từ. Việc thêm ED thường rất hay gặp, ở thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ hay thậm chí câu bị động, động tính từ.

Quy tắc cách thêm đuôi ED

Quy tắc thêm ED sau động từ

Thêm –ED sau động từ kết thúc bằng đuôi “E” hoặc “EE”, chỉ việc thêm D cuối động từ.

Thêm ED vào động từ tận cùng bằng phụ âm “Y”:

+ Nếu trước Y là một phụ âm, biến “Y” dài thành “i” ngắn rồi thêm ED.

+ Nếu trước Y là một nguyên âm, thêm ED bình thường.

Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ED

+ Động từ 1 âm tiết, tận cùng bằng “1 nguyên âm + 1 phụ âm” (trừ h, w, x, y), gấp đôi phụ âm rồi thêm ED.

+ Động từ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm cuối và tận cùng bằng “Nguyên âm + Phụ âm”, gấp đôi phụ âm rồi thêm ED.

Với các trường hợp khác, ta thêm ED vào sau động từ bình thường.

Chi tiết về Quy tắc cách thêm ED và ví dụ minh họaQuy tắc 1: Thêm ED vào các động từ kết thúc bằng đuôi “e” hoặc “ee” chúng ta chỉ việc thêm d và cuối động từ nay

Ví dụ:

Live → Lived
Love → loved,
Agree → agreed
Believe → Believed
Invite → Invited

Quy tắc 2: Thêm ED và động từ tận cùng bằng phụ âm “y” ta có 2 trường hợp

TH1: Trước “y” là một phụ âm, ta biến y thành i trước khi thêm –ed
Ví dụ:

Study → Studied
Worry → Worried
Marry → Married
Carry → Carried

TH2: Trước y là một nguyên âm, ta thêm –ed bình thường
Ví dụ

Play → Played
Stay → Stayed
Enjoy → Enjoyed

Quy tắc 3: Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ED

TH1: Đối với các động từ một âm tiết, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm (trừ những từ kết thúc bằng h, w, x, y), chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm ed:

Ví dụ:

Stop → Stopped
Fit → Fitted
Plan → Planned
TH2: Đối với động từ có 2 vần có dấu nhấn ở vần cuối cùng và vần này có cấu tạo âm như TH1 nói trên, chúng ta cũng phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm ed:

Ex:

pre’fer → preferred,
per’mit → permitted

Đối với trường hợp có kết thúc đuôi h, w, x, y thì dúng ta thêm ED bình thường không gấp đôi phụ âm

Đối với các trường hợp khác Thêm ED vào các động từ bình thường

Ví dụ:

Want → Wanted
Look → Looked
Finish → Finished
Help → Helped…

Cách phát âm “-ed”:

+ Đọc là /id/: khi tận cùng của động từ là /t/, /d/

+ Đọc là /t/: khi tận cùng của động từ là /ch/, /s/, /x/, /sh/, /k/, /f/, /p/

+ Đọc là /d/: khi tận cùng của động từ là các phụ âm và nguyên âm còn lại

Trên đây là quy tắc về cách thêm ED trong tiếng Anh, rất cần thiết để chia động từ ở các thì khác nhau. Nếu chia sai thì khi đi thi bạn sẽ mất trắng điểm, ngoài ra việc thêm ED cũng đi kèm với việc phát âm động từ khác đi đôi chút so với dạng nguyên thể. Hy vọng những ví dụ mà Yeutrithuc.com cung cấp sẽ giúp người học nắm rõ quy tắc thêm ED chính xác. Chúc các bạn may mắn!
Xem thêm bài viết thú vị:

» Stt hay về con gái mạnh mẽ, đáng yêu, cá tính nhưng cũng rất tình cảm
» Cách Test chạy thử website trên VPS trước khi trỏ IP domain về server
» Hướng dẫn cách đổi Port PhpMyAdmin trên VPSSIM là Port bí mật
» Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh đầy đủ nhất
» Cách đánh số thứ tự trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013 và 2016
» Cách đăng nhập tài khoản Minds.com, login vào nick Minds thành công
» Mã Bưu chính bưu điện Trà Vinh, Zip/Postal Code Trà Vinh 940000