Sàn chứng khoán là gì, Sàn giao dịch chứng khoán Stock Exchange


Sàn chứng khoán là gì, tìm hiểu khái niệm Sàn giao dịch Chứng khoán Stock Exchange và cách thức vận hành, hoạt động của sàn. Chúng ta đã biết chứng khoán là gì, nó giống như một thứ hàng hóa đặc biệt, nên cần một nơi để giao dịch. Vì thế, khái niệm Sàn giao dịch chứng khoán được sinh ra để làm nơi cho người bán, người mua chứng khoán. yeutrithuc.com cũng sẽ giải thích để bạn hiểu cách hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán là như thế nào.

Sàn chứng khoán là gì, Sàn giao dịch chứng khoán Stock Exchange

Sàn giao dịch chứng khoán là gì?

Nếu bạn hiểu nghĩa sàn chứng khoán tiếng Anh là gì thì sẽ phần nào mường tượng ra khái niệm Sàn chứng khoán là gì. Trong tiếng Anh, sàn giao dịch chứng khoán được gọi là Stock Exchange, tức là trao đổi, giao dịch cổ phiếu. Vì thế mà người ta còn gọi sàn này là sàn giao dịch cổ phiếu.

Sàn chứng khoán là sàn giao dịch có các dịch vụ cho phép người bán và người mua cổ phiếu có thể trao đổi cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác với nhau. Tại sàn chứng khoán cũng gồm những dịch vụ phát hành, thu hồi chứng khoán, trở thành phương tiện tài chính và thực hiện các sự kiện như chi trả lợi tức, cổ tức cho cổ đông.

Hiện nay các sàn chứng khoán đều thực hiện các giao dịch dựa trên mạng lưới thông tin điện tử nên cho tốc độ nhanh, giảm chi phí. Chỉ những thành viên của sàn chứng khoán mới được phép giao dịch trên đó, và cổ phiếu phải được niêm yết trên đó thì mới có thể giao dịch.

Nói nôm na, Sàn chứng khoán giống như một cái chợ chuyên về chứng khoán, nơi mà các công ty sẽ niêm yết cổ phiếu mình trên đó, để các nhà đầu tư mua vào, bán ra tùy thuộc vào nhu cầu.

Vai trò của Sàn giao dịch chứng khoán là rất lớn. Đây là kênh huy động vốn đầu tư hàng đầu của các công ty, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, mở rộng quy mô. Sàn chứng khoán trở thành công cụ tái phân phối của cải, giúp mọi người hợp tác cùng có lợi. Đặc biệt ngày nay, sàn chứng khoán đã trở thành thước đo của nền kinh tế mỗi quốc gia, vì giá cổ phần lên xuống dựa phần lớn vào thị trường.

Mỗi sàn chứng khoán đều có những quy định và tiêu chuẩn riêng, nên các công ty cần phải đáp ứng những yêu cầu này mới được niêm yết trên đó. Ví dụ sàn New York thì công ty phải phát hành ít nhất 1 triệu cổ phần trị giá tương đương 100 triệu USD.

Hy vọng qua bài viết này của yeutrithuc.com, mọi người đã phần nào hiểu khái niệm Sàn chứng khoán là gì. Những kiến thức ở trên còn ở mức cơ bản nên bạn cần tìm hiểu sâu thêm, đặc biệt phải tham gia hoạt động trên một sàn chứng khoán nhất định thì mới nắm bắt hết.