Sành Sỏi hay Sành Sõi là viết đúng chính tả tiếng Việt, Sành Sỏi là gìSành Sõi hay Sành Sỏi là cách viết đúng chính tả tiếng Việt, giải thích nghĩa của từ Sành Sõi là gì hay Sành Sỏi là gì. Đáp án đúng ở đây phải viết thành Sành Sỏi.

Sành Sõi hay Sành Sỏi, Sành Sỏi có nghĩa là gì?

Về nghĩa của từ “sành sỏi” mà Yeutrithuc tìm hiểu được biết, Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức giảng: “Sành sỏi. Nói người thông thạo công việc, không sót nước gì”, với “sành” là “nói người thông thạo về một mặt nào”, “sỏi” là “sành, khôn”. Ngoài ra, Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên cũng giải thích: “Sành sỏi có nghĩa là Thành thạo, nhiều kinh nghiệm, biết nhiều mánh khóe( thường hàm ý chê)”.

“Sõi” (trong Nói Sõi) được giảng như sau: “1. (Trẻ nhỏ phát âm) rõ, đúng, rành rọt từng tiếng, từng lời. 2. (Nói) đúng, thành thạo một ngôn ngữ nào đó khác với ngôn ngữ của dân tộc mình” (Từ điển tiếng Việt – Hoàng Phê chủ biên). Nó không liên quan gì đến chữ Sành cả.

Các tư liệu mà Yeutrithuc.Com tra cứu ở trên đều không ghi nhận Sành Sõi là gì. Như vậy, có thể thấy đây là hai cách dùng được tạo bởi sự nhầm lẫn giữa thanh hỏi và thanh ngã mà ra.

Tóm lại, cách viết đúng ở đây là Sành Sỏi với nghĩa là “thành thạo, nhiều kinh nghiệm”. Giờ bạn đã biết Sành Sõi hay Sành Sỏi cái nào chuẩn chính tả tiếng Việt rồi đúng không.