Cách kiểm tra các service đang chạy và lượng RAM sử dụng trên VPSSIM


Hướng dẫn Cách kiểm tra các dịch vụ service đang chạy và lượng RAM sử dụng trên VPSSIM để biết tài nguyên tiêu tốn như thế nào nhằm đưa ra hướng khắc phục. Rất may, tác giả của VPSSIM đã tích hợp tính năng vô cùng quan trọng để người dùng có thể kiểm tra và quản lý nguồn tài nguyên, đặc biệt là dung lượng RAM. Nếu RAM hết thì Linux sẽ tự động ngắt kết nối tới MySQL khiến website bị die không thể truy cập được.

Cách kiểm tra các service đang chạy và lượng RAM sử dụng trên VPSSIM

Lúc này, bạn sẽ gặp lỗi “Error establishing a database connection” và phải dùng tới tính năng Tự động restart lại MySQL trên VPSSIM khi hết RAM. Tuy nhiên, đây chỉ là cách khắc phục tạm thời, cái căn nguyên vẫn là nâng cấp RAM cho server. Vì thế, việc kiểm tra dung lượng RAM đang sử dụng trên VPSSIM vô cùng quan trọng. Nó giúp ta biết lúc nào cần nâng cấp gói dịch vụ server. Hãy cùng Yeutrithuc.com tìm hiểu về cách sử dụng tính năng Service Running & Ram Use trên VPSSIM. Đây là chức năng nằm trong phần Check Server Status & Info của VPSSIM Menu mà bạn không thể bỏ qua.

Cách kiểm tra các Server đang chạy và lượng RAM sử dụng trên VPSSIM

Khi kích hoạt tính năng kiểm tra tất cả các service dịch vụ đang chạy trên VPS và lượng RAM mà các service này đang sử dụng, thì VPSSIM sẽ tự động kiểm tra, sau khi đã auto check xong sẽ hiện kết quả thành 1 file và có cả link để bạn truy cập trên trình duyệt.

Đường dẫn kích hoạt tính năng: VPSSIM menu > Check Server Status & Info > Service Running & Ram Use

=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (4.0.0.0)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website			   17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code	   18.) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database		   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache	   21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached		   22) Cai Dat FreeSSL (Let's Enctypt)
 8.) Quan Ly Redis Cache	   23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account		   24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap		   25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob		   26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log		   27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP		   28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools	   29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website 
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 27
=========================================================================
1) Check Server Status		   3) Check Thong Tin & Cau Hinh Server
2) Service Running & Ram Use
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de xem cac service dang chay trong he thong 
-------------------------------------------------------------------------
va dung luong Ram cac dich vu nay su dung. 
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach nay ? [y/N] y

Kết quả, VPSSIM sẽ hiển thị đường link để bạn kiểm tra xem các dịch vụ nào đang chạy trên VPSSIM và lượng RAM mà các dịch vụ này đang chiếm dụng là bao nhiêu.

=========================================================================
Link xem Service dang chay & Ram su dung:
-------------------------------------------------------------------------
http://108.61.150.186:999/ServiceandRamuseage-e7d73053da17.txt
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (4.0.0.0)        
=========================================================================
                VPSSIM Menu               
=========================================================================

Dưới đây là bản demo xem kết quả mà VPSSIM trả về sau khi kiểm tra. Bạn sẽ thấy được các dịch vụ đang chạy và lượng RAM mà chúng sử dụng.

==============================================================
List Service Running And Ram Useage - Created by VPSSIM
==============================================================
 Private +  Shared = RAM used	Program

 4.0 KiB + 15.0 KiB = 19.0 KiB	mysqld_safe
 4.0 KiB + 25.5 KiB = 29.5 KiB	dbus-daemon
 0.0 KiB + 36.5 KiB = 36.5 KiB	udevd (2)
 20.0 KiB + 42.5 KiB = 62.5 KiB	mingetty (5)
 4.0 KiB + 72.5 KiB = 76.5 KiB	login
 4.0 KiB + 109.0 KiB = 113.0 KiB	console-kit-daemon
124.0 KiB + 50.0 KiB = 174.0 KiB	crond
160.0 KiB + 46.5 KiB = 206.5 KiB	auditd
256.0 KiB + 27.5 KiB = 283.5 KiB	redis-server
276.0 KiB + 24.0 KiB = 300.0 KiB	init
356.0 KiB + 54.0 KiB = 410.0 KiB	memcached
396.0 KiB + 50.0 KiB = 446.0 KiB	rsyslogd
732.0 KiB + 107.5 KiB = 839.5 KiB	syslog-ng (2)
560.0 KiB + 304.0 KiB = 864.0 KiB	bash (2)
 1.3 MiB + 256.5 KiB =  1.5 MiB	php-fpm
 3.5 MiB + 452.0 KiB =  4.0 MiB	sshd (2)
 3.7 MiB +  2.2 MiB =  5.9 MiB	nginx (2)
 23.3 MiB + 174.0 KiB = 23.5 MiB	lfd
 77.4 MiB + 126.0 KiB = 77.5 MiB	mysqld
---------------------------------
            117.6 MiB
=================================
==========================The End============================

Hy vọng tính năng đơn giản này có thể giúp các bạn quản trị VPS dễ dàng kiểm soát nguồn tài nguyên trên server của mình. Cách kiểm tra các service đang chạy và lượng RAM sử dụng trên VPSSIM vô cùng đơn giản, mà hiệu quả lại rất lớn. Bạn nên check thông tin này thường xuyên để kịp thời nâng cấp gói VPS hợp lý, tránh quá tải RAM. Đồng thời, tính năng cũng giúp bạn kiểm soát tốt các dịch vụ đang chạy, nếu dịch vụ nào không thực sự cần thiết mà ngốn RAM nhiều quá thì loại bỏ đi để giải phóng tài nguyên cho những service khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *