Thăm ngàn là gì, kẹt ngần là gì, nguồn gốc ý nghĩa Thăm ngàn Kẹp ngần


Nguồn gốc và ý nghĩa Thăm ngàn là gì, Thăm ngàn kẹp ngần là gì và trends Hãy ngừng nhậu trên Facebook. Mạng xã hội đang có trào lưu Thăm ngàn, Kẹt Ngần rất thú vị nhưng cũng khó hiểu. Thăm ngàn là Làm việc, Kẹp ngần là Tiết kiệm tiền. Hai cụm từ Thăm Ngàn Kẹp Ngần bắt nguồn từ tiếng Thái Lan nói về việc đẩy lùi nạn nhậu nhẹt, uống rượu của nông dân Thái, một khẩu hiệu nhằm kêu gọi mọi người sống tích cực hơn.

Thăm ngàn là gì
Thăm ngàn là gì

Thăm ngàn kẹp ngần là gì

“Thăm ngàn” trong tiếng Thái Lan là “Làm việc”.
“Kẹp ngần”, “Kẹt ngân” hay “Kẹc ngân” trong tiếng Thái có nghĩa là “Tiết kiệm”.

Thăm Ngàn Kẹp Ngần là phiên âm tiếng Việt của tiếng Thái, giống như “Thank you” phiên âm tiếng Việt là “Thanh kiu” cho dễ nhớ.

Nguồn gốc meme Thanh Ngàn Kẹp Ngần

Thăm ngàn, Kẹp ngần có nguồn gốc trong 1 video quảng cáo của Thái Lan, dạng rất bựa. Đó là quảng cáo phân bón hay gì đó.

Nội dung là anh nông dân nhà nghèo, nhiều áp lực căng thẳng nên đâm ra chán nản. Từ đó anh hay uống rượu, nhậu nhẹt. Chính vì thế mà anh bị cuốn vào vòng xoáy, nghèo nên chán, chán nên nhậu, nhậu không làm được gì ăn, nên lại hoàn nghèo.

Người nông dân sau đó quyết định bỏ nhậu, lao vào làm việc (thăm ngàn), từ đó có tiền, sống tiết kiệm (kẹt ngần), từ đó thoát nghèo, có cuộc sống hạnh phúc, đóng góp cho xã hội

Nghèo, căng thẳng, nhậu.
Ngừng nhậu.
Làm việc, tiết kiệm tiền, trả nợ, học hỏi, ổn định cuộc sống, giúp đỡ xã hội, hạnh phúc. Hãy ngừng nhậu.

Ý nghĩa thăm ngàn, kẹt ngần là gì?

Trên Facebook, bạn khó hiểu Thăm Ngàn là gì, Kẹt Ngần là gì đúng không. Trào lưu meme này của fb nhằm cổ vũ anh em mạng xã hội hãy ngừng nhậu, có làm thì mới có ăn – thăm ngàn, rồi chịu khó tiết kiệm – kẹp ngần.

Trào lưu nhằm mỉa mai những ai siêng ăn nhác làm, hay nhậu nhẹt. Đồng thời cũng bóng gió mấy bạn xem chùa chẳng chịu tương tác. Anh Huấn Hoa Hồng từng nói, có làm thì mới có ăn, nhưng không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn… với ăn… thôi.