Thể tích Hình cầu, công thức cách tính thể tích Khối cầu trong không gian


Thể tích Hình cầu, công thức cách tính thể tích Khối cầu trong không gian vô cùng đơn giản trong chương trình Hình học cấp 3 THPT. Đây là dạng bài toán dễ gặp và bạn phải nhớ công thức mới làm được, bên cạnh đó cần phải nắm rõ khái niệm hình cầu, khối cầu và mặt cầu để dùng từ cho đúng. Hãy cùng yeutrithuc.com nhớ lại kiến thức về Thể tích Hình cầu nhé.

Thể tích Hình cầu, công thức cách tính thể tích Khối cầu

Hình cầu là gì?

Như đã nói ở trên, muốn biết thể tích hình cầu thì phải hiểu khái niệm Hình cầu là gì. Trên thực tế, hình cầu hay khối cầu đều là một, nó là khoảng không gian bên trong Mặt cầu.

Trong không gian metric ba chiều, thì khái niệm Mặt cầu được định nghĩa như sau: Mặt cầu là quỹ tích những điểm cách đều 1 điểm O cố định cho trước một khoảng không đổi R. Chúng ta gọi O là tâm mặt cầu, còn khoảng cách R được gọi là bán kính của mặt cầu đó.

Như vậy, tập hợp các điểm trong không gian mà nằm bên trong mặt cầu và cộng với bản thân mặt cầu ấy sẽ hợp thành cái gọi là Khối cầu hay Hình cầu. Chúng ta sẽ gọi là Diện tích Mặt cầu và Thể tích hình cầu, chứ không thể gọi ngược lại.

Công thức tính thể tích Hình cầu, Khối cầu

Thể tích hình cầu là toàn bộ phần không gian của khối cầu đó, tức là tất cả khoảng không gian nằm bên trong Mặt cầu. Hiểu được khái niệm Thể tích Khối cầu giúp ta dễ dàng đưa ra được công thức tính toán chính xác.

V = (4/3).π.R3  =(32/3).π.d3 

  • V là thể tích hình cầu.
  • R là bán kính hình cầu.
  • d là đường kính hình cầu, với d = 2.R.
  • Pi là hằng số có giá trị cố định xấp xỉ bằng 3,14.

Hy vọng bài viết ngắn gọn của yeutrithuc.com đã giúp các bạn nhớ lại công thức cách tính Thể tích hình cầu. Bạn không thể gọi là Thể tích mặt cầu đâu nhé, vì nó sai nghĩa hoàn toàn. Như vậy, thể tích khối cầu tỷ lệ thuận với bán kính và số pi. Mọi bài toán tính thể tích hình cầu đều chung quy lại là xác định bán kính của nó từ các giữ kiện đưa ra.