Thốn là gì trên Facebook, ý nghĩa từ Thốn đầy đủ nhất và cách sử dụng


Thốn là gì, ý nghĩa của từ thốn trên Facebook cũng như mọi lĩnh vực trong đời sống và cách sử dụng từ thốn phù hợp nhất với từng hoàn cảnh. Thốn có thể là một trạng thái, cũng có thể là đơn vị đo của người xưa. Nhưng trên Facebook hay thịnh hành câu nói “Thốn đến tận rốn”. Vậy ý nghĩa của từ thốn là gì và cách sử dụng từ thốn trong từng hoàn cảnh cụ thể ra sao.

Thốn là gì trên Facebook, ý nghĩa từ Thốn đầy đủ nhất và cách sử dụng
Một cảm giác thốn đừng hỏi

Thốn là gì trên Facebook?

Giới trẻ trên Facebook hay sử dụng câu “Nhìn thốn thế”. Theo cách hiểu của dân dùng FB thì Thốn là cơn đau khiến người ta không thể nào tả xiết. Thốn đến tận rốn, nghĩa là đau đến tận rốn, nhưng không chỉ đau về thể xác mà còn cả mặt tinh thần nữa.

Ngoài ra, từ thốn còn mang nghĩa là “thối”, “éo le” chỉ những tình huống, trường hợp mà người được nhắc đến gặp phải hoàn cảnh vô cùng éo le, thối đừng hỏi. Thậm chí, Thốn còn có nghĩa là xấu, nhìn mặt đần thối, như kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ví dụ “nhìn mặt thằng kia thốn đừng hỏi”.

Một số nghĩa của từ thốn như “Thốn khẩu”, tức đau miệng không nói được, thốn gót chân thì đi lại khó khăn, hay mặt thốn tức bị đau quá khiến mặt nhăn nhó, hay thốn tận rốn là cảm giác đau lan tỏa đến tận rốn luôn.

Các nghĩa khác của từ thốn

Thốn còn có nghĩa là “cấp bách”, là sắp đến nơi rồi. Ví dụ như “Công việc thốn đến nơi rồi”. Ngoài ra, thốn còn thốn là đơn vị đo của người xưa. Một thốn bằng 1 phần mười của thước cũ.

Hy vọng mọi người đã biết từ thốn là gì, ý nghĩa của thốn trên Facebook khác với ngoài đời như thế nào. Thốn vừa là tính từ lại cả danh từ, tùy từng trường hợp mà bạn sẽ sử dụng nó sao cho phù hợp nhất. Câu nói nổi tiếng “mặt thốn”, “thốn đến tận rốn” chưa bao giờ cũ trên Facebook. Giờ thì bạn có thể sử dụng từ thốn thoải mái vì đã hiểu ý nghĩa đầy đủ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *