Tiểu Đoàn là gì, Tiểu Đoàn gồm có bao nhiêu người tại Việt Nam và thế giớiTiểu Đoàn là gì trong cơ cấu tổ chức quân đội tại Việt Nam và thế giới, một đoàn gồm mấy người, bao nhiêu lính. Tùy tình hình, tổ chức và quốc gia mà số quân của Tiểu đoàn sẽ khác nhau. Tại Việt Nam, một Tiểu đoàn sẽ thường 3 đến 4 đại đội và một số trung đội trực thuộc, số lính dao động 300 đến 1000 người, phổ biến nhất là 300 – 500 lính.

Tiểu Đoàn là gì trên thế giới

Tiểu Đoàn tên tiếng Anh là Battalion, với quân số trung bình trên thế giới dao động từ 600 đến 1.500 người. Chỉ huy tiểu đoàn thường mang cấp bậc Trung Tá. Các tiểu đoàn gộp lại thành Trung đoàn hay Lữ đoàn. Đây là đơn vị chiến đấu cơ bản của quân đội các nước có quy mô quân chính quy từ 1 triệu lính trở xuống.

Trong quân đội Việt Nam, một Tiểu đoàn có mấy người

Phân cấp chính trong quân đội Việt Nam từ thấp đến cao: Tiểu đội > Trung đội > Đại đội > Tiểu đoàn > Trung đoàn > Sư đoàn > Quân đoàn > Quân khu > Bộ quốc phòng.

Cơ cấu quân đội Việt Nam dựa trên nguyên tắc Tam Tam Chế, tức 3 tổ 3 người.

Tiểu đoàn trong quân đội Việt Nam kí hiệu là D, thường gồm 3 đến 4 Đại đội và một số Trung đội trực thuộc, quân số từ 300 đến 1000 lính, nhưng phổ biến nhất là từ 300 đến 500 người. Nhiều Tiểu đoàn hợp lại thành Trung Đoàn, Lữ Đoàn hay Huyện Đội.

Tiểu đoàn tương đương khoảng 3 Đại đội, khoảng 300 đến 500 quân
Tiểu đoàn tương đương khoảng 3 Đại đội, khoảng 300 đến 500 quân

Một Tiểu Đoàn sẽ thường gồm: 1.Tiểu đoàn bộ cấp chỉ huy, trinh sát, công binh, thông tin với số lượng tương đương 1 đại đội. 2.Bộ binh sẽ gồm khoảng 3 đại đội. 3.Hỏa lực sẽ gồm khoảng 1 đại đội. 4.Các trung đội khác như công binh, quân y, vận tải, hậu cần, kỹ thuật. Tiểu đoàn thông thường nhất sẽ gồm khoảng 300 – 500 người.

Ngoài ra, ta sẽ có cách thành lập Tiểu đoàn ở một số đơn vị đặc thù khác như sau. Một tiểu đoàn tăng thiết giáp sẽ thường từ 15 đến 30 xe. Một Tiểu Đoàn hỏa lực, pháp binh cao xạ sẽ thường có từ 8 đến 12 khẩu pháo. Một Tiểu đoàn tên lửa sẽ khoảng từ 3 đến 6 giàn phóng.

Tùy tình hình quân số, tình trạng chiến đấu và đặc thù đơn vị mà quân số cấp Tiểu Đoàn sẽ khác nhau. YeuTriThuc.com chỉ nêu khái quát để mọi người hình dung quy mô cấp Tiểu đoàn là gì và một tiểu đoàn có bao nhiêu người, mấy lính.