Trung Đoàn là gì, Trung Đoàn có bao nhiêu người tại Việt Nam và thế giớiTrung Đoàn là gì trong cơ cấu tổ chức quân đội Việt Nam và thế giới, một Trung Đoàn có mấy người lính. Con số và tổ chức Trung Đoàn sẽ tùy từng đơn vị, tình hình và quốc gia. Riêng ở Việt Nam, một Trung Đoàn thường gồm 3 Tiểu đoàn và một số Đại đội trực thuộc, quân số vào khoảng 1.500 đến 3.000 lính.

Khái niệm Trung Đoàn là gì trên thế giới

Trung Đoàn tên tiếng Anh là Regiment, là đơn vị tổ chức trong quân đội, lớn hơn Tiểu Đoàn và nhỏ hơn Sư Đoàn. Thường một Trung Đoàn gồm khoảng 2 đến 5 Tiểu đoàn, với quân số khoảng từ 1.000 đến 3.000, chỉ huy thường mang quân hàm Trung Tá.

Trung Đoàn có bao nhiêu người trong quân đội Việt Nam

Phân cấp chính trong quân đội Việt Nam từ thấp đến cao: Tiểu đội > Trung đội > Đại đội > Tiểu đoàn > Trung đoàn > Sư đoàn > Quân đoàn > Quân khu > Bộ quốc phòng.

Cơ cấu quân đội Việt Nam dựa trên nguyên tắc Tam Tam Chế, tức 3 tổ 3 người.

Cấp Trung Đoàn tại Việt Nam thường có 3 Tiểu đoàn và một số Đại đội. Trung Đoàn thuộc biên chế của Sư Đoàn, thuộc Bộ Huy Quân Sự Tỉnh. Trung đoàn ký hiệu là E.

Thông thường, một Trung Đoàn sẽ có cơ cấu tổ chức như sau. 1.Trung Đoàn Bộ là đơn vị chỉ huy. 2.Bộ Binh với quân số khoảng 3 Tiểu đoàn. 3.Hỏa Lực với quân số khoảng 3 Đại đội. 4.Ngoài ra còn có một số Đại Đội khác như Công binh, quân y, vận tải, thông tin. Tổng quân số của một Trung Đoàn khoảng từ 1.500 – 3.000 lính.

 

Ngoài ra, tùy từng đơn vị với đặc thù chiến đấu riêng mà có cơ cấu tổ chức và quân số khác nhau. Hãy xem những ví dụ dưới đây.

Một Trung Đoàn tăng thiết giáp sẽ có khoảng 2 – 4 Tiểu đoàn là quân chiến đấu, thêm 1 tiểu đoàn chuyên kỹ thuật hậu cần, 1 đại đội làm nhiệm vụ công binh, khoảng 60 – 80 xe tăng.

Một Trung Đoàn pháo binh cao xạ sẽ thường có quân số là từ 2 đến 3 Tiểu đoàn và từ 24 đến 36 khẩu pháo.

Một Trung Đoàn tên lửa thường gồm 4 Tiểu đoàn hỏa lực, 1 tiểu đoàn kỹ thuật và khoảng từ 12 đến 24 bệ phóng.

Một Trung Đoàn Không quân sẽ thường gồm 3 đến 5 Đại đội bay, 1 Tiểu đoàn chỉ huy, 1 tiểu đoàn chuyên về kỹ thuật, 1 tiểu đoàn hậu cần và có khoảng từ 20 đến 30 máy bay.

Những con số trên đây chỉ là tương đối vì tùy từng đơn vị, điều kiện mà sẽ có cách tổ chức linh hoạt. Yeutrithuc.com chỉ mong đem đến cái nhìn tổng quan khái niệm Trung Đoàn là gì và giúp mường tượng quy mô một Trung Đoàn là gồm có bao nhiêu người lính.