Trung Đội là gì, Trung Đội gồm có bao nhiêu người mấy lính ở Việt NamTrung Đội là gì trong biên chế quân đội Việt Nam và thế giới, Trung Đội có mấy lính, bao nhiêu người. Tùy từng quốc gia mà số lượng lính, tổ chức và vũ khí của Trung Đội trên thế giới sẽ khác nhau. Tại Việt Nam, Trung Đội thường có 27 lính chia làm 3 đội.

Khái niệm Trung Đội là gì trên thế giới

Trung Đội tên tiếng Anh là Platoon, đây là đơn vị tổ chức nhỏ thứ 2 trong quân đội, trước Tiểu đội và sau Đại đội. Thường Trung đội sẽ gồm có 20 đến 50 người, chia thành từ 2 đến 4 Tiểu đội. Người đứng đầu thường mang cấp Thiếu Úy. 2 đến 4 Trung đội gộp thành một Đại đội.

Biên chế Trung đội gồm mấy người tại Việt Nam

Phân cấp chính trong quân đội Việt Nam từ thấp đến cao: Tiểu đội > Trung đội > Đại đội > Tiểu đoàn > Trung đoàn > Sư đoàn > Quân đoàn > Quân khu > Bộ quốc phòng.

Cơ cấu quân đội Việt Nam dựa trên nguyên tắc Tam Tam Chế, tức 3 tổ 3 người. Vì thế Trung Đội thường sẽ gồm 3 tiểu đội (27 người). Nhưng cũng có thể dao động từ 2 đến 4 tiểu đội tùy tình hình, tức khoảng 20 đến 36 người.

Một Trung đội thường gồm 3 Tiểu đội
Một Trung đội thường gồm 3 Tiểu đội

Trung đội kí hiệu là b. Một số trường hợp đặc biệt, Trung đội sẽ được tổ chức khác nhau. Ở đây YeuTriThuc.com chỉ nêu ra kiểu thông thường để bạn dễ hình dung Trung Đội là gì và Trung Đội gồm mấy người, bao nhiêu lính.