Nội dung tuyên bố ngày 4/9/1958 của Trung Quốc về hải phận Hoàng Sa, Trường Sa 

Toàn văn nội dung tuyên bố của Trung Quốc về hải phận, lãnh hải ngày 4/9/1958 gồm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Yeutrithuc.com đăng tải bản dịch tiếng Việt để mọi người cùng tham khải, đồng thời lên án yêu sách phi lý của Tàu.

Việt Nam đã có Công hàm, công thư 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng về vấn đề này.

Tìm hiểu thêm:
Công hàm là gì?
Công thư là gì?

Bản tiếng Việt của Tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của CHND Trung Hoa về lãnh hải Trung Quốc, được thông qua trong kỳ họp thứ 100 của ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4/9/1958.

Nội dung tuyên bố 4/9/1958 của Trung Quốc

“Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nay tuyên bố:

1) Bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa của Việt Nam), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa của Việt Nam), và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

2) Các đường thẳng nối liền mỗi điểm cơ sở của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường cơ sở của lãnh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lý tính ra từ các đường cơ sở là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường cơ sở, kể cả vịnh Bột Hải và eo biển Quỳnh Châu, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường cơ sở, kể cả đảo Đông Dẫn, đảo Cao Đăng, các đảo Mã Tổ, các đảo Bạch Khuyển, đảo Điểu Khâu, Ðại và Tiểu Kim Môn, đảo Đại Đảm, đảo Nhị Đảm, và đảo Đông Đĩnh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.

3) Nếu không có sự cho phép của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tất cả máy bay nước ngoài và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè nước ngoài nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuyên thủ các luật lệ liên hệ của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

4) Mục (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa của Việt Nam), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa của Việt Nam), và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

Khu vực Ðài Loan và Bành Hồ hiện tại vẫn bị lực lượng vũ trang Hoa Kỳ xâm chiếm. Ðây là hành vi phi pháp, xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ðài Loan và Bành Hồ đang chờ được thu phục. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai, không cho phép nước ngoài can thiệp.”

Chú thích:
– Quần đảo Tây Sa = Xisha = Quần đảo Hoàng Sa = Paracel Islands.
– Quần đảo Nam Sa = Nansha = Quần đảo Hoàng Sa = Spratly Islands.

P/S: Tuyên bố ngày 4/9/1958 của Trung Quốc là bản tuyên bố minh định Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Cộng.