URL là gì viết tắt của từ nào, tìm hiểu nghĩa đường dẫn liên kết URL


URL là gì viết tắt của từ nào, giải nghĩa đường dẫn liên kết URL Uniform Resource Locator để tạo nên liên kết các tài nguyên khác nhau lưu trữ tên internet. Nói nôm na URL là đường dẫn website, giúp chúng ta lướt web, đọc thông tin trên đó. Mỗi web được lưu trữ trên máy chủ server, và mỗi bài viết được đặt trong mỗi thư mục trên máy chủ đó. URL là địa chỉ để giúp người dùng truy cập đúng tài liệu trên server.

URL là gì viết tắt của từ nào, tìm hiểu nghĩa đường dẫn liên kết URL

URL là gì?

URL là viết tắt của từ tiếng Anh Uniform Resource Locator, nghĩa “Định vị Tài nguyên Thống nhất”. Nếu địa chỉ IP dùng để chỉ địa chỉ máy chủ thì URL là địa chỉ người dùng để truy cập vào tài liệu trên máy chủ. Mỗi website có URL riêng, mỗi bài viết lại có URL cụ thể. Tương ứng mỗi URL thì hệ thống DNS sẽ biên dịch sang địa chỉ IP riêng để kết nối trình duyệt người dùng và nội dung trên web.

Ta có https://yeutrithuc.com/address-la-gi/  thì:

-URL scheme là giao thức kết nối, ở đây là http, hoặc fpt hoặc https.

-World Wide Web: www nhưng có thể không có.

Tên miền hay còn gọi là Domain: YeuTriThuc.Com

-Đường dẫn tuyệt đối để chỉ thư mục chứa bài viết chi tiết: /address-la-gi/

Bạn post URL trên thanh địa chỉ trình duyệt web để truy cập vào website đó. Hoặc bạn có thể chèn vào bài viết để người dùng click vào, đọc thêm bài viết. Hy vọng qua đây bạn đã hiểu cơ bản về URL là gì, tác dụng như thế nào. Máy tính sẽ chỉ hiểu địa chỉ trên internet theo dạng số. Nhưng người dùng thì sẽ khó nhớ chúng, vì thế phải sinh ra URL như vậy.