Xán Lạn hay Xán Lạng, Sáng Lạng hay Sáng Lạn là viết đúng chính tả

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Sáng Lạng hay Xán Lạn hay Xán Lạng là viết đúng chính tả tiếng Việt, giải thích ý nghĩa Xán Lạn là gì. Trên thực tế, tất cả các từ điển tiếng Việt hiện nay chỉ ghi nhận từ Xán Lạn mà không hề đề cập tới bất kỳ từ nào khác như Xán Lạng, Xáng Lạng, Xáng Lạn hay Sáng Lạn, Sáng Lạng hay Sán Lạn, Sán Lạng. Tuy nhiên, rất nhiều người lại hay dùng từ Sáng Lạn hay Sáng Lạng, kể cả một số báo. Hãy cùng Yeutrithuc.com đi tìm câu trả lời.

Xán Lạn là cách viết đúng chính tả, có nghĩa tươi sáng, rực rỡ

Giải thích ý nghĩa từ Xán Lạn là gì?

Ở đây, Yeutrithuc.com xin trích dẫn 2 cuốn từ điển tiếng Việt uy tín giảng về từ Xán Lạn là gì để độc giả tham khảo. Đầu tiên là cuốn từ điển tiếng Việt của Hội Khai trí Tiến Đức lần đầu xuất bản năm 1954 ghi rõ, Xán Lạn là một tính từ, có nghĩa là Sáng Láng, Rực Rỡ.

– Phép Mầu hay Phép Màu

– Rời Mắt hay Dời Mắt

– Cổ Xúy hay Cổ Súy

– Việt Vị hay Liệt Vị

– Sáng Trưng hay Sáng Chưng

– Co Giãn hay Co Dãn

– Cục Súc hay Cục Xúc

Cuốn từ điển do tác giả Hoàng Phê biên soạn, được NXB Đà Nẵng ra mắt, giải thích, Xán Lạn là Rực rỡ, Chói lọi. Ví dụ như Tương lai Xán Lạn, Tiền đồ Xán Lạn. Như vậy, từ Xán Lạn mới là từ dùng đúng, các từ điển đều không nhắc đến bất kỳ hình thức nào khác, như Sáng Lạng hay Sáng Lạn hay Xán Lạng. Một số bạn còn đọc nhầm sang thàng Xáng Lạn hay Xáng Lạng.

Xán Lạn hay Sáng Lạn, Xán Lạng hay Sáng Lạng

Sáng Lạng hay Xán Lạng, Sáng Lạn hay Xán Lạn

Một điều thú vị, nhiều người lại hay dùng Sáng Lạn hay Sáng Lạng, thậm chí là Xán Lạng thay vì từ đúng Xán Lạn. Bởi đơn giản từ Sáng rất rõ nghĩa, như buổi sáng, sáng trưng, tươi sáng. Tuy nhiên, hãy cùng YeuTriThuc.com phân tích nghĩa Hán Việt dưới đây.

Xán có chữ Hán Việt 燦, là tính từ chỉ tính chất rực rỡ, chói lọi, bóng lộn, sáng rực.

Lạn gốc Hán Việt 爛, có nhiều nghĩa khác nhau như Nát, Chín, Thối Nát, Đổ nát, Bỏng lửa và trong đó có nghĩa là SÁNG.

Như vậy, Xán Lạn có nghĩa là sáng một cách rực rỡ, chói lọi, rất đúng với nghĩa mà chúng ta muốn hướng tới.

Lạng gốc Hán Việt 両, 1.có nghĩa là Lượng, đơn vị đo lường bằng một phần mười sáu cân cũ và một phần mười cân mới. Vì thế mới có câu, kẻ tám lạng, người nửa cân, vì 8 lạng thời trước tương đương nửa cân (1 cân cũ 16 lạng). 2.Nghĩa nữa của từ lạng là một vài, hai bên. Cả 2 nghĩa này chẳng liên quan gì cả, nên không thể ghép với từ Xán và Sáng thành Xán Lạng hay Sáng Lạng được.

Cặp từ Sáng Lạn cũng không thể ghép với nhau, bởi Lạn đã có nghĩa là Sáng rồi. Như vậy câu trả lời Sáng Lạn hay Xán Lạn, Xán Lạn hay Xán Lạng, Sáng Lạn hay Sáng Lạn đã quá rõ ràng rồi. Ở đây, chỉ có một cách dùng đúng là Xán Lạn, mang nghĩa rực rỡ, sáng tươi. Đặc biệt ta hay dùng cụm từ Tương lai Xán Lạn.