Xum Vầy hay Sum Vầy là viết đúng chính tả, giải nghĩa Sum Vầy là gì

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Sum Vầy hay Xum Vầy là cách viết đúng chính tả tiếng Việt, giải thích ý nghĩa của từ Sum Vầy là gì. Chúng ta hay nghe câu Tết Sum Vầy, Xuân Sum Vầy, Hạnh Phúc Sum Vầy. Câu trả lời đúng nhất là Sum Vầy, chỉ sự đoàn tụ, vui vầy bên nhau. Xum Vầy là cách viết sai, do nhầm lẫn giữa C và S tại một số vùng miền ở Việt Nam.

– Sum Sê hay Xum Xê

– Xách Mé hay Sách Mé

– Rẻ Rách hay Giẻ Rách

– Xát Nhập hay Sát Nhập

– Chín Muồi hay Chín Mùi

Sum vầy hay xum vầy

Xum Vầy hay Sum Vầy là đúng chính tả tiếng Việt?

Tra từ điển Hán Việt, YeuTriThuc.com có được các kết quả sau, nhằm giải thích cho câu hỏi Sum Vầy hay Xum Vầy.

– 噽 vầy [nằm] theo Từ điển Viện Hán Nôm giống sum vầy, vui vầy.

– 圍 vầy [vi, vây, vè, ví] theo Từ điển Hồ Lê có nghĩa là sum vầy, vui vầy.

– 森 sum [chùm, dâm, dúm, dụm, râm] theo Từ điển Hồ Lê giống sum họp.

Tra từ điển tiếng Việt, YeuTriThuc thấy các tác giả đều định nghĩa Sum Vầy là động từ, có nghĩa là họp lại vui vẻ và thân mật với nhau. Nó gồm hoạt động tụ họp lại trong dịp nào đó và thể hiện sự vui vẻ, tình thương mến thương.

Sum Vầy tiếng Anh là gì? Dịch sang tiếng Anh, Sum Vầy là to gather, to live together.

Như vậy, từ Sum Vầy là cách viết đúng chính tả, chỉ hoạt động tụ họp lại vui vẻ với nhau. Sau giải thích của Yeutrithuc .com hy vọng mọi người không bị nhầm lẫn giữa Sum Vầy hay Xum Vầy nữa. Câu trả lời không phải là Xum Vầy, mà là Sum Vầy mới đúng.