‘Xum Xuê’ hay ‘Sum Sê’, viết đúng chính tả cây cối ‘Sum Suê’ hay ‘Xum Xê’


Xum xuê hay Sum sê mới đúng khi nói cây cối sum sê trái quả, xum xuê cành lá. Lỗi chính tả này xảy ra do sự nhầm lẫn giữa x/s. Yeutrithuc.com xin khẳng định, Sum Sê mới đúng, hoặc dùng Sum Suê cũng được. Chúng ta nói cây cối Sum Suê, hoặc Sum Sê. Nói và viết Xum Xuê là sai, Xum Xê cũng sai luôn.

sum sê là đúng
Cây cối Sum Sê

Có một số tờ báo, từ điển hay sách vở ghi Xum Xuê, đồng thời lý giải rằng, nói Xum Xuê sẽ dễ dàng hơn trong cách phát âm, đặc biệt với trẻ mới tập nói. Nhưng như vậy là sai chính tả hoàn toàn nhé.

“XUM XUÊ” HAY “SUM SÊ”?

Theo Đại Nam quốc âm tự vị, quyển sách kinh điển về tiếng Việt của Huỳnh Tịnh Của xuất bản năm 1895 thì từ đúng phải là sum sê. Quyển sách cũng chỉ ra rằng “sum” ở đây là cùng một chữ với “sum” trong “sum họp”, “sum vầy” (Hán tự là 森).

Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học Việt Nam cũng khẳng định: “sum sê” hoặc “sum suê” (chứ không phải là xum xuê) có nghĩa là: (cây cối) có nhiều cành lá rậm rạp tươi tốt. Các Từ điển tiếng Việt của nhiều nhà xuất bản khác, như Nhà xuất bản Văn Hóa – Thông Tin, Nhà xuất bản Thanh Niên, Nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa… cũng có cách giải thích tương tự.

Duy chỉ có Từ điển chính tả của Viện ngôn ngữ học ghi nhận từ “xum xuê”. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm đã căn cứ vào đó và cho rằng: “Từ “xum xuê” phù hợp với trẻ em mới học vì phát âm nhẹ nhàng hơn (!?)”. Từ đó, các sách của nhà xuất bản này bắt đầu cho vào từ “xum xuê” và tạo ra một loạt những lầm lẫn sau này. Việc “sáng tạo” ra một từ mới một cách không cần thiết này đã tạo ra nhiều điều để bàn luận.

Nếu cho rằng “xum xuê” cũng đúng vì được nhiều người dùng thì liệu sau này người ta có cho rằng “xum họp”, “xum vầy” là đúng hay không? Nghĩ trên lẽ đó, chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ có “sum sê” mới là từ chính xác.

Mong rằng, kiến thức Yeutrithuc.com chia sẻ sẽ góp phần gìn giữ sự trong sáng của tiếng việc. Sum sê hay Xum xuê rất quan trọng, bạn cần phân biệt để dùng cho đúng. Phải đọc và viết là Sum Sê, hoặc Sum Suê, không được dùng Xum Xê hay Xum Xuê.